Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen

Ook bij vererving bancaire lijfrenten kunnen problemen rijzen
23 april 2019
Bij vererving van bancaire lijfrenten kan een probleem rijzen als sprake is van een reeds ingegane lijfrente. Op grond van uitlatingen, destijds gedaan tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel lijfrente banksparen, wordt door uitvoerders gesteld dat die termijnen naar evenredigheid van de erfdelen aan de erfgenamen moet worden uitgekeerd. Deze kwestie – die al sinds de invoering van het banksparen in 2008 bestaat – lijkt op de problematiek die we recent bij de ODV zijn tegengekomen. [Lees meer…]

Omzetting stamrechtkapitaal in een periodieke uitkering. Vastleggen in nieuwe overeenkomst? Loonheffing ja of nee?

Omzetting stamrechtkapitaal in een periodieke uitkering. Vastleggen in nieuwe overeenkomst? Loonheffing ja of nee?
7 maart 2019
David-Bakker-Stamrecht-overeenkomst

In de meeste stamrechtovereenkomsten met de eigen BV is de bepaling opgenomen dat op de ingangsdatum het opgerente stamrechtkapitaal wordt omgezet in een tegen zakelijke grondslagen berekende periodieke uitkering c.q. lijfrente (d.w.z. conform bij professionele verzekeraars gebruikelijke tarieven). Vaak wordt er rond de ingangsdatum volstaan met een berekening van de periodieke uitkering waarna tot uitkering wordt overgegaan. De vraag is of het noodzakelijk is om de hoogte van de uitkering in een overeenkomst vast te leggen. En, moet de BV loonheffing op de uitkeringen inhouden? [Lees meer…]

Overdracht stakingsstamrecht. Waarom zo moeilijk doen?

Overdracht stakingsstamrecht. Waarom zo moeilijk doen?
16 september 2015
Een stakingsstamrecht in een BV kan niet zo maar worden overgedragen naar een andere BV. Iedere belastingadviseur weet dit. Toch gaat het nog wel eens mis. Gevolg is dan dat het stamrecht wordt belast met IB en de heffing wordt vermeerderd met een strafheffing van 20% (revisierente). Inmiddels is er een aardige stroom aan jurisprudentie en regelgeving vanuit minfin over dit onderwerp verschenen. Maar wat is nou eigenlijk het probleem? [Lees meer…]