Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019 op 25 september a.s. te Vianen. Dit seminar staat in het teken van het fiscale lijfrente regime en de praktische toepassing daarvan. Er liggen hier veel advieskansen voor fiscalisten. Als u graag bepaalde vragen ziet behandeld dan kunt u dat van te voren aangeven. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

Hoofdlijnen lijfrenteregime
– lijfrentedefinitie
– toegestane uitvoerders
– lijfrentevormen
– verschil tussen bancaire lijfrente en verzekeringslijfrente

Hoe stel je de hoogte van de lijfrentepremie-aftrek vast?
– aftrek o.b.v. jaarruimte
– aftrek o.b.v. reserveringsruimte (inhaalaftrek)
– aftrek o.b.v. omzetting FOR in lijfrente (stakingswinststamrecht)
– aftrek o.b.v. omzetting stakingswinst in lijfrente (stakingswinststamrecht)

Overgangsrecht
– mogelijkheden pré-brede-herwaarderingslijfrente (gesloten vóór 1992)
– hoe zat het ook al weer met de overbruggingslijfrente?

Samenhang ODV en lijfrenteregime
– omzetting ingegane ODV in een lijfrente
– omzetting afgestempelde ODV in lijfrente
– omzetting ODV in lijfrente na overlijden DGA

 Bijzondere onderwerpen
– lijfrente en echtscheiding
– lijfrente en overlijden
– stakingswinststamrecht in de BV: de fiscale spelregels

Het sluiten van een lijfrente product
– is het altijd nodig een WFT-adviseur in te schakelen?
– het zelf sluiten van een lijfrente via een vergelijkingssite
– de lijfrente in de opbouwfase
– aankoop direct ingaande lijfrente
– expirerende lijfrentepolis: waar stal ik het lijfrentekapitaal i.g.v. uitstel aankoop lijfrente
–  afstorten stamrecht

Datum en locatie
Het Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019 vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:
Woensdag        25 september 2019       Vianen (Van der Valk)

Prijs

€ 200 (ex btw).

Spreker
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)
Jeroen Wolfsen FFP (directeur Moneywise, lijfrentespecialist)

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.

Hof Amsterdam: Slordige lening van stamrecht-bv aan DGA leidt tot belast stamrecht

13 juni 2019

Een DGA heeft in 2011 zijn ontslagvergoeding ad € 130.000 als stamrecht laten onderbrengen bij een stamrecht-BV. Belanghebbende is een in 2011 opgerichte stamrecht-bv. In 2011 neemt hij het gehele bedrag onder de noemer ‘lening’ in termijnen op. Een overeenkomst van geldlening wordt (pas) in 2013 opgemaakt naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingesteld bedrijfsonderzoek. De inspecteur stelt dat het stamrecht in 2011 is afgekocht en heft daarom over 2011 loonbelasting na. Hof Amsterdam stelt de inspecteur in het gelijk. [Lees meer…]

Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018 op 26 september a.s. te Vianen. In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. Met name de ODV zullen we nog eens helemaal doornemen.  Voorts besteden we aandacht aan de resterende fiscale pensioenopbouwmogelijkheden van de DGA en aan het verschijnsel stamrechten in de BV.  Als u graag bepaalde vragen ziet behandeld dan kunt u dat van te voren aangeven. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

1. Openstaande vragen Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (met name aandachtspunten ODV)
– vaststelling uitkeringsduur ODV
– oprenting en waardering ODV
– vererving ODV
– verdeling ODV bij echtscheiding

2. Welke fiscale pensioenopbouwmogelijkheden heeft de DGA nog nu eigen beheer is afgeschaft?
– wat voor pensioenregeling kan een DGA sluiten bij een verzekeraar?
– wat verdient de voorkeur: pensioen of lijfrente?
3. Aandachtspunten stamrechten
– welke stamrechten kan je in de BV tegenkomen? Welke fiscale regimes gelden
– welke stamrechten kan je afkopen, prijsgeven of overdragen? En welke niet?
– waarderingssystematiek stamrechten
4. Vragen & Antwoorden van het CAP/Jurisprudentie

Datum en locatie
Het Pensioen en Stamrecht Seminar vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:

Woensdag        26 september 2018       Vianen (Van der Valk)

Prijs

€ 200 (ex btw).

Spreker
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.