Hof Amsterdam: Slordige lening van stamrecht-bv aan DGA leidt tot belast stamrecht

13 juni 2019

Een DGA heeft in 2011 zijn ontslagvergoeding ad € 130.000 als stamrecht laten onderbrengen bij een stamrecht-BV. Belanghebbende is een in 2011 opgerichte stamrecht-bv. In 2011 neemt hij het gehele bedrag onder de noemer ‘lening’ in termijnen op. Een overeenkomst van geldlening wordt (pas) in 2013 opgemaakt naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingesteld bedrijfsonderzoek. De inspecteur stelt dat het stamrecht in 2011 is afgekocht en heft daarom over 2011 loonbelasting na. Hof Amsterdam stelt de inspecteur in het gelijk. [Lees meer…]

Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018 op 26 september a.s. te Vianen. In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. Met name de ODV zullen we nog eens helemaal doornemen.  Voorts besteden we aandacht aan de resterende fiscale pensioenopbouwmogelijkheden van de DGA en aan het verschijnsel stamrechten in de BV.  Als u graag bepaalde vragen ziet behandeld dan kunt u dat van te voren aangeven. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

1. Openstaande vragen Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (met name aandachtspunten ODV)
– vaststelling uitkeringsduur ODV
– oprenting en waardering ODV
– vererving ODV
– verdeling ODV bij echtscheiding

2. Welke fiscale pensioenopbouwmogelijkheden heeft de DGA nog nu eigen beheer is afgeschaft?
– wat voor pensioenregeling kan een DGA sluiten bij een verzekeraar?
– wat verdient de voorkeur: pensioen of lijfrente?
3. Aandachtspunten stamrechten
– welke stamrechten kan je in de BV tegenkomen? Welke fiscale regimes gelden
– welke stamrechten kan je afkopen, prijsgeven of overdragen? En welke niet?
– waarderingssystematiek stamrechten
4. Vragen & Antwoorden van het CAP/Jurisprudentie

Datum en locatie
Het Pensioen en Stamrecht Seminar vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:

Woensdag        26 september 2018       Vianen (Van der Valk)

Prijs

€ 200 (ex btw).

Spreker
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.