Welke actuariële berekeningen eigen beheer zijn er vanaf 2020 nog nodig?

23 februari 2020

Nu de PEB uitfaseringsstorm is uitgewoed zal het aantal actuariële berekeningen vanaf 2020 behoorlijk afnemen. Immers, voor pensioenen die zijn afgekocht of omgezet in een ODV zal ná 2019 geen actuariële berekening van de pensioenverplichting meer nodig zijn. Wel kan het zo zijn dat de fiscus vragen heeft over een afkoop of omzetting. Dit kan weer aanleiding geven tot het herberekenen van oude jaren. Hierdoor moeten wellicht zelfs nog berekeningen in de opbouwfase worden gemaakt (met berekeningsdata gelegen vóór 1 juli 2017).

Ik heb een inventarisatie gemaakt van de actuariële berekeningen eigen beheer die u vanaf 2020 nog kunt tegenkomen: [Lees meer…]

Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen?

Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen?
8 maart 2019

David-Bakker-pensioenverdeling-echtscheiding

Geldt de afstortingsplicht DGA-pensioen bij echtscheiding ook als als een stichting – waarvoor de eis van een onafhankelijk bestuur geldt – uitvoerder is van het pensioen? Hof den Bosch heeft zich recent over deze vraag gebogen. [Lees meer…]

Hoge Raad: geen prijsgeven pensioen door passieve DGA die pensioen niet liet uitkeren

Hoge Raad: geen prijsgeven pensioen door passieve DGA die pensioen niet liet uitkeren
8 maart 2019
David-Bakker-pensioen-prijsgeven-pensioen

Een DGA bereikt op 1 mei 2013 de pensioendatum maar laat het pensioen van € 57.000 op jaarbasis (dus uit te keren in 2013 € 38.000) niet uitbetalen. Bij het opleggen van de aanslag 2013 rekent de inspecteur het niet uitgekeerde pensioen ad € 38.000 tot het belastbaar inkomen. De inspecteur gaat er dus niet met gestrekt been in. Immers, hij had ook de gehele pensioenaanspraak tot het inkomen kunnen reken (gevolg: IB over WEV aanspraak + 20% revisierente) door te stellen dat sprake was van prijsgeven van pensioen. Sterker nog, zowel Rechtbank als Hof alsmede de A-G in zijn conclusie oordelen dat sprake is van prijsgeven. De Hoge Raad denkt er echter anders over. [Lees meer…]