Bij individueel pensioen gaat het om dienstverlening
m.b.t. de volgende onderwerpen:

Lijfrenten

 • Berekenen fiscale lijfrente-aftrek (jaar- en reserveringsruimte).
 • Advies en bemiddeling inzake (expirerende) lijfrentepolissen.

Expirerende pensioenpolissen, overlijdensrisicoverzekeringen

 • Advies over doorbeleggen na pensioendatum
 • Offertevergelijking, advies en bemiddeling.

Stamrechten bij de BV

 • Fiscaal advies inzake stamrechten(stakingswinstlijfrenten, art. 80c-lijfrenten, saldolijfrenten, goudenhanddrukstamrechten).
 • Actuariële berekeningen van hoogte stamrechtuitkeringen en stamrechtverplichting.

DGA-Pensioen en aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV)

 • Maken van pensioenrekeningen eigen beheer.
 • Advies en berekeningen inzake de ODV.

Ontslag en echtscheidingszaken

 • Advisering over pensioenproblematiek en bij arbeidsconflicten en ontslagzaken.
 • Advisering omtrent pensioenverdeling bij echtscheiding.
 • Bieden van ondersteuning bij rechtszaken in geval van arbeidsconflicten en echtscheidingen.