Pensioen Online.eu

Vanaf 1 januari 2020 is David Bakker Pensioen Consultancy (nEx B.V. ) de uitgever van Pensioen Online, een software pakket voor het maken van pensioenberekeningen. Abonnees kunnen inloggen op www.pensioenonline.eu. Pensioen Online werd tot 1 januari 2020 uitgegeven en - in samenwerking met pensioenspecialist David Bakker - ontwikkeld door Wolters Kluwer.

Pensioen Online is een webbased programma voor het maken van actuariële berekeningen eigen beheer:

  • -Reguliere pensioenberekeningen eigen beheer (opbouwfase, premievrije en ingegane pensioenen)
  • -Specifieke actuariële herrekeningen in het kader van uitstel, vervroegen en/of variabiliseren van het pensioen
  • -Actuariële berekeningen ten behoeve van de pensioenverdeling bij echtscheiding
  • -Omrekenen stamrechtkapitaal in lijfrente-uitkering
  • -Waardering lijfrente-uitkeringen in eigen beheer (stamrechtberekeningen)
Voor wie is Pensioen Online bedoeld? Pensioen Online wordt gebruikt door een selecte groep van fiscaal deskundige rekenaars. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het gebruik van Pensioen Online? Neemt u dan contact op met David Bakker (m 06-51747068 e info@davidbakker.eu).