Privacy Statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de ondernemingen “David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen” en “David Bakker Pensioen Consultancy” (hierna: David Bakker) omgaan met persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij via de website www.davidbakker.eu  en via email verkrijgen.

David Bakker is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. David Bakker Pensioen vindt het dan ook belangrijk om uw privacy te beschermen. Voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten verzamelt David Bakker persoonlijke informatie maar ook bedrijfsgegevens.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en met ons correspondeert via email, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Daarnaast geven we aan hoe u ervoor kan zorgen dat u van mailinglijsten wordt verwijderd en hoe u kunt aangeven dat u wilt dat uw gegevens worden gewist in onze bestanden. Zo begrijpt u precies hoe wij te werk gaan.

Voor de bescherming van zowel de persoonlijke levenssfeer van (voormalig-)klanten en relaties als bedrijfsmatige activiteiten worden uw gegevens altijd vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. David Bakker Pensioen houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wettelijk kader geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden.

Door ons verzamelde gegevens

Welke persoonsgegevens worden door David Bakker Pensioen met het contactformulier verzameld?
Indien u het contactformulier t.b.v. het aanmelden voor de nieuwsbrief gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

  • Contactgegevens: naam, e-mail

Bij een bezoek aan onze website worden de volgende gegevens verzameld:

Deze website maakt gebruikt van Google Universal Analytics (hierna: Google Analytics). Google Analytics zal gegevens analyseren om ons te helpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om onze service aan jou te verbeteren. Wilt u niet dat Google Analytics uw gegevens opslaat? Dit kun je uitzetten via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of servers van David Bakker of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat dit bericht bewaard wordt. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of servers van David Bakker Pensioen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij we uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Ook kunt u het contactformulier invullen en bij de opmerking vermelden dat u geen gebruik meer wenst te maken van de mailinglijst, nieuwsbrief of andere communicatie uitingen van David Bakker. U kunt ervan uitgaan dat we dit zo snel mogelijk regelen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat David Bakker Pensioen alle persoonsgegevens die op mij betrekking hebben worden gewist uit onze bestanden?

Door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu met de mededeling dat u wenst dat al uw gegevens door David Bakker worden gewist, stelt u onze procedure in werking om dat verzoek te toetsen. Wij gaan na of en in hoeverre uw gegevens voor ons nog noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsuitoefening, of en in hoeverre wij een juridische plicht hebben deze gegevens te bewaren en of bewaren noodzakelijk is in het kader van de belangen van een klant of voormalig klant van David Bakker Pensioen. U ontvangt van ons binnen 4 weken terugkoppeling op uw verzoek.

Bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens

U heeft als betrokkene altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht staat beschreven in artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens dan moet David Bakker Pensioen daarmee stoppen, tenzij David Bakker Pensioen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen van de belangen, rechten en vrijheden van betrokkenen.

Door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en stelt u onze procedure in werking om het bezwaar te toetsen. Wij gaan na of en in hoeverre David Bakker dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U ontvangt van ons binnen 4 weken terugkoppeling op uw verzoek.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Wijzigingen 
Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacy statement vinden.