David Bakker pensioen consultancy

Wij adviseren vooral ondernemingen (ook ondernemingsraden) over collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Daarnaast worden wij ook regelmatig geraadpleegd door accountants, belastingadviseurs, financiële planners en advocaten over individuele pensioenkwesties (waaronder DGA-pensioen, ODV, lijfrenten, stamrechten, pensioenverdeling bij echtscheiding, pensioencompensatie bij ontslag).

Specialismen:

► Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds (BPF)
► Pensioenplicht CAO
► Collectieve pensioencontracten
► Verzekeraar, APF of PPI
► Pensioenperikelen bij fusies en overnamen
► Pensioen en due diligence
► Expirerende pensioen- en lijfrentepolissen

 

► DGA-pensioen
► Aanspraak oudedagsverplichting (ODV)
► Pensioenverdeling bij echtscheiding
► Pensioenschade bij ontslag
► Financiële planning

Ons team

David Bakker
David Bakker

David Bakker

David Bakker volgde de studie fiscale…

  Read more
Pierre Akkermans
Pierre Akkermans
Extern adviseur:

Pierre Akkermans

Om de kwaliteit van onze dienstverlening…

  Read more