Home

Pensioen en ODV Seminar voorjaar 2020 – woensdag 1 april Vianen. U bent van harte welkom! Klik hier voor nadere info.

Wij adviseren vooral ondernemingen (ook ondernemingsraden) over collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Daarnaast worden wij ook regelmatig geraadpleegd door accountants, belastingadviseurs, financiële planners en advocaten over individuele pensioenkwesties (waaronder DGA-pensioen, ODV, lijfrenten, stamrechten, pensioenverdeling bij echtscheiding, pensioencompensatie bij ontslag).

Specialismen:
► Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds (BPF)
► Pensioenplicht CAO
► Collectieve pensioencontracten
► Verzekeraar, APF of PPI
► Pensioenperikelen bij fusies en overnamen
► Pensioen en due diligence
► Expirerende pensioen- en lijfrentepolissen
► DGA-pensioen
► Aanspraak oudedagsverplichting (ODV)
► Pensioenverdeling bij echtscheiding
► Pensioenschade bij ontslag
► Financiële planning