David Bakker

David Bakker

David Bakker volgde de studie fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar studeerde hij af  op een scriptie over loonheffingen bij prof. dr. L.G.M. Stevens. Na zijn studie koos hij voor het pensioenvak, volgde diverse opleidingen op dat gebied
(o.a. Actuarieel Rekenaar, WFT Pensioen) en heeft inmiddels jarenlange ervaring in de MKB-adviespraktijk. Na een dienstverband bij Deloitte vestigde hij zich in 2004 als zelfstandig adviseur. Zijn expertise inzake de pensioenfiscaliteit, civiel-rechtelijke pensioenwetgeving en de verzekeringstechniek stellen hem in staat complexe financiële posities inzichtelijk te maken, creatief te adviseren en als inspirerende docent op te treden.

De klantenkring bestaat uit accountants, belastingadviseurs, advocaten, notarissen en bedrijven en dan met name MKB. De advieswerkzaamheden behelzen o.a. de advisering omtrent collectieve pensioenregelingen, het pensioen van de DGA en het ondersteunen van advocaten bij pensioengerelateerde echtscheidings- en arbeidsrechtzaken. Naast de adviespraktijk verzorgt David Bakker opleidingen voor advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs en publiceert hij regelmatig in bladen als EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, Het Financieele Dagblad, Advocatenblad, Pensioenmagazine, Vakblad Financiële Planning en VermogendeParticulieren Bulletin.

Naast bovengenoemde zaken kunt u ook een beroep op David Bakker doen als u of uw cliënt een geschil met de belastingdienst heeft over de fiscale behandeling van pensioen, lijfrente of kapitaalverzekering. Eventueel kan namens de cliënt een procedure voor de belastingrechter worden gestart. In 2011 won David Bakker een rechtszaak inzake de toepassing van het ingewikkelde overgangsrecht van de Wet Inkomstenbelasting 2001 op een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie het arrest van de Hoge Raad van 24 juni 2011).

Een aantal jaren geleden verscheen een aardig interview met David Bakker in VVP Weekblad voor Financiële Dienstverleners.

m 06 – 51 74 70 68  e david.bakker@davidbakker.eu
Publicaties     LinkedIn