• Alles
  • belastingrecht
  • echtscheiding
  • lijfrente
  • ODV
  • pensioen

Pensioen en ODV Seminar 24 juni 2020 te Vianen

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u van harte uit voor het Pensioen en ODV Seminar 24 juni te Vianen. Tijdens dit seminar gaan we de ODV nog één keer helemaal ontleden. Daarbij ligt de nadruk op ‘echtscheiding en ‘overlijden’. Onderwerpen waarbij nog veel onduidelijkheden zijn. Marlies Huijser, specialist in het huwelijksvermogens- en erfrecht, […]

Afstortingsplicht PEB bij echtscheiding. DGA met niet-coöperatieve proceshouding snijdt zichzelf in het vlees

1 maart 2020 De jurisprudentie rondom de vraag of er een afstortingsplicht geldt voor de pensioenrechten die de ex van een DGA verkrijgt t.g.v. een echtscheiding leek nagenoeg uitgekristalliseerd.

Verdeling huwelijksgemeenschap na overlijden. Heeft schuiven met ODV invloed op erfbelasting?

28 februari 2020 Een DGA met een ODV overlijdt. Er is geen testament. Voordat de omvang van de nalatenschap en de verdeling daarvan kan worden vastgesteld vindt eerst verdeling van het gemeenschappelijke vermogen plaats.

Overlijden echtgenoot DGA kan leiden tot erfbelasting over waarde ODV

26 februari 2020 Indien sprake is van gemeenschap van goederen kan het overlijden van de echtgenoot van een DGA, die zijn pensioen in eigen beheer heeft omgezet in een ODV, leiden tot erfbelasting over de waarde van een deel van de ODV. Daarbij is van belang de vraag of de ODV is verknocht. Helaas is […]

Pensioen en ODV Seminar – woensdag 24 juni 2020 Vianen

Dit seminar stond oorspronkelijk gepland op 1 april maar is verplaatst naar 24 juni 2020. David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u van harte uit voor het Pensioen en ODV Seminar voorjaar 2020. Tijdens dit seminar gaan we de ODV nog één keer helemaal ontleden. Daarbij ligt de nadruk op ‘echtscheiding en ‘overlijden’. Onderwerpen waarbij […]

Vraag aan Belastingdienst over oprenting ODV

Op 14 januari jl. stelde ik een vraag aan het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst inzake de oprenting van de ODV. Hieronder treft u de vraag aan en het daarop gegeven antwoord van het CAP.

Verplichte afrekening saldolijfrente eigen beheer 31-12-2020 niet afwachten. Prijsgeven in 2019 kan fiscaal voordelig zijn

3 december 2019

Bijzondere gemeenschap is geen huwelijksgemeenschap volgens MinFin. In hoeverre is een fiscaal geruisloze splitsing bij scheiding nog mogelijk?

5 november 2019

Promotie ‘Verwijzingsinstructies in belastingzaken’ mr. L.J.A. Pieterse. Voer voor de fiscale fijnproever!

2 september 2019 Op 2 juli jl. promoveerde mijn goede vriend Rens Pieterse cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp verwijzingsinstructies in belastingzaken.

Bancaire lijfrente in huwelijksgoederengemeenschap en wettelijk erfrecht. Gevolgen voor erfbelasting

29 augustus 2019 Bij een verzekerde lijfrente volgt uit de begunstiging op de polis wie recht heeft op een lijfrente bij overlijden.

Serieus fiscaal lijfrente advies wordt steeds belangrijker

28 augustus 2019 Belastingadviseurs zouden hun klanten veel scherper kunnen adviseren over lijfrenten. Veel burgers in dit land zijn immers ‘opgescheept’ met één of meer lijfrentepolissen.

Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019

  David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019 op 25 september a.s. te Vianen.