• Alles
  • echtscheiding
  • lijfrente
  • ODV
  • pensioen

Mogen pensioenfondsen beleggen in bedrijven die arbeids- en vakbondsrechten aan de laars lappen?

Duurzaam en verantwoord beleggen is een belangrijk thema. Ook bij pensioenfondsen. Daarom heeft het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wapen- en tabaksproducenten op een uitsluitingslijst geplaatst, d.w.z. dat ABP niet in deze bedrijven belegt. En misschien komen oliebedrijven als Shell binnenkort ook op die lijst. De vraag die rijst of pensioenfondsen, waarin vakbonden meebesturen, beleggen […]

Wet toekomst pensioenen: wijzigingen lijfrenteregime

De wet toekomst pensioenen heeft ook enige wijzigingen voor het lijfrenteregime in petto. We bespreken de per 1 januari 2023 beoogde wijzigingen voor de jaar- en reserveringsruimte:

Wet toekomst pensioenen

Op 30 maart jl. is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, het belangrijkste onderdeel van het Pensioenakkoord, naar de Tweede Kamer gestuurd. Kern is dat iedere werknemer pensioen gaat opbouwen in een beschikbarepremieregeling met een gelijkblijvende leeftijdsonafhankelijke premie ter grootte van (fiscaal) maximaal 30% van de pensioengrondslag. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2023. […]

Pensioenakkoord. Wiens belangen behartigt de FNV?

De Tweede Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, het belangrijkste onderdeel van het Pensioenakkoord dat per 1 januari 2023 in werking moet treden. Deze wet voorziet in een individualistisch beleggingspensioen dat bij pensioenfondsen zal zijn gehuld in de schaamlap die solidariteitsreserve heet. Opmerkelijk is dat deze pensioenhervorming, die kan worden gezien als het […]

Mag een werknemer afstand doen van deelname aan een collectieve pensioenregeling? Ja, dat mag

Mag een werknemer afstand doen van deelname aan een collectieve pensioenregeling? Ja, dat mag Het komt nogal eens voor dat een nieuwe werknemer niet wil deelnemen aan de pensioenregeling van zijn werkgever. Het is mogelijk – niet altijd – dat een werknemer afstand doet van het pensioen. Maar de werkgever dient hier zeer zorgvuldig mee […]

De werknemer-aandeelhouder. Wel of geen werknemer voor de loonbelasting, werknemersverzekeringen of pensioen?

De werknemer-aandeelhouder. Wel of geen werknemer voor de loonbelasting, werknemersverzekeringen of pensioen?* De werknemer die al dan niet direct aandelen houdt in de werkgever wordt voor de ene regeling wel en voor de andere niet als volwaardig werknemer beschouwd. We beschouwen het werknemersbegrip in vier deelgebieden: de loonbelasting, werknemersverzekeringen, de Pensioenwet en de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.

Pensioen en ODV Seminar 24 juni 2020 te Vianen

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u van harte uit voor het Pensioen en ODV Seminar 24 juni te Vianen. Tijdens dit seminar gaan we de ODV nog één keer helemaal ontleden. Daarbij ligt de nadruk op ‘echtscheiding en ‘overlijden’. Onderwerpen waarbij nog veel onduidelijkheden zijn. Marlies Huijser, specialist in het huwelijksvermogens- en erfrecht, […]

Afstortingsplicht PEB bij echtscheiding. DGA met niet-coöperatieve proceshouding snijdt zichzelf in het vlees

1 maart 2020 De jurisprudentie rondom de vraag of er een afstortingsplicht geldt voor de pensioenrechten die de ex van een DGA verkrijgt t.g.v. een echtscheiding leek nagenoeg uitgekristalliseerd.

Verdeling huwelijksgemeenschap na overlijden. Heeft schuiven met ODV invloed op erfbelasting?

28 februari 2020 Een DGA met een ODV overlijdt. Er is geen testament. Voordat de omvang van de nalatenschap en de verdeling daarvan kan worden vastgesteld vindt eerst verdeling van het gemeenschappelijke vermogen plaats.

Overlijden echtgenoot DGA kan leiden tot erfbelasting over waarde ODV

26 februari 2020 Indien sprake is van gemeenschap van goederen kan het overlijden van de echtgenoot van een DGA, die zijn pensioen in eigen beheer heeft omgezet in een ODV, leiden tot erfbelasting over de waarde van een deel van de ODV. Daarbij is van belang de vraag of de ODV is verknocht. Helaas is […]

Pensioen en ODV Seminar – woensdag 24 juni 2020 Vianen

Dit seminar stond oorspronkelijk gepland op 1 april maar is verplaatst naar 24 juni 2020. David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u van harte uit voor het Pensioen en ODV Seminar voorjaar 2020. Tijdens dit seminar gaan we de ODV nog één keer helemaal ontleden. Daarbij ligt de nadruk op ‘echtscheiding en ‘overlijden’. Onderwerpen waarbij […]

Vraag aan Belastingdienst over oprenting ODV

Op 14 januari jl. stelde ik een vraag aan het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst inzake de oprenting van de ODV. Hieronder treft u de vraag aan en het daarop gegeven antwoord van het CAP.