Pensioen en ODV Seminar 24 juni 2020 te Vianen

Pensioen en ODV Seminar 24 juni 2020 te Vianen

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u van harte uit voor het Pensioen en ODV Seminar 24 juni te Vianen. Tijdens dit seminar gaan we de ODV nog één keer helemaal ontleden. Daarbij ligt de nadruk op ‘echtscheiding en ‘overlijden’. Onderwerpen waarbij nog veel onduidelijkheden zijn. Marlies Huijser, specialist in het huwelijksvermogens- en erfrecht, hebben wij daarom als gastspreker uitgenodigd.

Datum en locatie
Het seminar wordt twee maal uitgevoerd (van 10.00 tot 13.30 en van 14.30 tot 18.00) op de volgende datum en locatie:

Woensdag 24 juni 2020 te Vianen (Van der Valk)

Corona maatregelen
Het seminar vindt plaats in een ruime zaal waarbij een vergaderopstelling van 1,5 meter wordt gewaarborgd. Lees hier meer over de corona maatregelen van Van der Valk Vianen.

Prijs
€ 200 (ex btw). Pensioen Online abonnees krijgen 50% korting.

Sprekers
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)
Mr. Marlies Huijser, kandidaat-notaris bij Notariaat Van der Weij te Nijkerk

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden en uw voorkeur voor de ochtend- of middagsessie aan te geven.

Onderwerpen Pensioen en ODV Seminar 24 juni 2020:

1. ODV algemeen
– oprenting ODV-aanspraak (loonbelasting)
– oprenting ODV winstsfeer (VPB)
– oprenting met negatieve rente
– vaststelling hoogte en uitkeringsduur ODV
– ODV-uitkering bij overlijden DGA

2. Specifieke ODV-problematiek
– omzetting ODV in een lijfrente. Geheel of gedeeltelijk?
– afstempelen ODV. Wel of geen toestemming fiscus vooraf nodig?
– afstempelen ODV en omzetten in lijfrente
– kan je een ODV overdragen naar een andere BV?

3. ODV en echtscheiding
– kan je een ODV (fiscaal geruisloos) splitsen bij een scheiding of verbreking samenlevingsverband?
– valt de ODV in de huwelijksgemeenschap? In hoeverre is een ODV verknocht?
– standpunten Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP)
– hoe geef je bij scheiding praktisch uitvoering aan een overeenkomst tot voorwaardelijke partnercompensatie?

4. ODV en overlijden
– ODV en wettelijke verdeling
– ODV en testament
– mag je bij verdeling nalatenschap ODV aan 1 erfgenaam toebedelen? Fiscaal? Civiel?
– kloppen de standpunten van het CAP? Civiel? Fiscaal?
– wanneer is in een ODV-overeenkomst sprake van een derdenbeding bij overlijden?

5. Overige actualiteiten
– wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021
– Pensioenakkoord stand van zaken
– Vragen & Antwoorden van het CAP/Jurisprudentie

Als u graag bepaalde vragen ziet behandeld dan kunt u dat van te voren aangeven.

U bent welkom vanaf 9.30 voor de ochtendsessie en van 14.00 voor de middagsessie. Koffie en thee staan klaar. We starten de ochtendsessie om 10.00 en sluiten af om 13.30. De middagsessie start om 14.30 en eindigt om 18.00. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast. Deelnemers aan de ochtendsessie krijgen een lunch aangeboden.