Gefeliciteerd! We zijn pensioen wereldkampioen

Gefeliciteerd! We zijn pensioen wereldkampioen

Het internationale adviesbureau Mercer stelt jaarlijks een ranglijst op van landen met de ‘beste’ pensioensystemen. Mercer is onderdeel van het beursgenoteerde Marsh McLennan waarin vermogensbeheerders als Vanguard, Blackrock en State Street grote aandelenbelangen hebben.  Nederland scoort al jaren hoog op deze ranglijst en stond op nummer één volgens de meest recente rapportage (2023).  

Read More »
Pensioen Kapitaal

Pensioen Kapitaal

Eind 2023 bedroeg het wereldwijde beheerde pensioenvermogen maar liefst 55,688 biljoen dollar waarvan 50,842 biljoen afkomstig uit zeven landen: de VS (35,6 biljoen), Japan (3,385 biljoen), het VK (3,206 biljoen), Canada (3,105 biljoen), Australië (2,448 biljoen), Nederland (1,737 biljoen) en Zwitserland (1,361 biljoen). Eind 2002 hadden deze landen nog maar 14,259 biljoen aan gespaard pensioenvermogen. […]

Read More »
Pensioenfondsen en schadelijke effecten van industriële landbouw en mijnbouw

Pensioenfondsen en schadelijke effecten van industriële landbouw en mijnbouw

De afgelopen jaren is er een grote, wereldwijde toename van aankopen van landbouwgrond met als doel industriële landbouw te bedrijven wat allerlei schadelijke gevolgen heeft voor mens en milieu. De betrokkenheid van Nederlands en buitenlands pensioenkapitaal bij dit soort praktijken loopt zowel via private equity fondsen als via directe aandelenbelangen in bedrijven.

Read More »
Pensioensparen kan tot uitholling publieke infrastructuur leiden

Pensioensparen kan tot uitholling publieke infrastructuur leiden

Volgens het neoliberale ideaal dient de overheid het marktmechanisme actief te bevorderen door nutsbedrijven te privatiseren. Vermogensbeheerders juichen deze privatisering van harte toe en hebben zelfs een organisatie opgericht, de Global Infrastructure Investor Association (GIIA) die wereldwijd lobbyt voor privatisering van publieke infrastructuur. De Nederlandse vermogensbeheerders APG en PGGM die gelieerd zijn aan de twee […]

Read More »
Mogen pensioenfondsen beleggen in bedrijven die arbeids- en vakbondsrechten aan de laars lappen?

Mogen pensioenfondsen beleggen in bedrijven die arbeids- en vakbondsrechten aan de laars lappen?

Duurzaam en verantwoord beleggen is een belangrijk thema. Ook bij pensioenfondsen. Daarom heeft het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wapen- en tabaksproducenten op een uitsluitingslijst geplaatst, d.w.z. dat ABP niet in deze bedrijven belegt. En misschien komen oliebedrijven als Shell binnenkort ook op die lijst. De vraag die rijst of pensioenfondsen, waarin vakbonden meebesturen, beleggen […]

Read More »
Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen

Op 30 maart jl. is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, het belangrijkste onderdeel van het Pensioenakkoord, naar de Tweede Kamer gestuurd. Kern is dat iedere werknemer pensioen gaat opbouwen in een beschikbarepremieregeling met een gelijkblijvende leeftijdsonafhankelijke premie ter grootte van (fiscaal) maximaal 30% van de pensioengrondslag. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2023. […]

Read More »
Pensioenakkoord. Wiens belangen behartigt de FNV?

Pensioenakkoord. Wiens belangen behartigt de FNV?

De Tweede Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, het belangrijkste onderdeel van het Pensioenakkoord dat per 1 januari 2023 in werking moet treden. Deze wet voorziet in een individualistisch beleggingspensioen dat bij pensioenfondsen zal zijn gehuld in de schaamlap die solidariteitsreserve heet. Opmerkelijk is dat deze pensioenhervorming, die kan worden gezien als het […]

Read More »
Mag een werknemer afstand doen van deelname aan een collectieve pensioenregeling? Ja, dat mag

Mag een werknemer afstand doen van deelname aan een collectieve pensioenregeling? Ja, dat mag

Mag een werknemer afstand doen van deelname aan een collectieve pensioenregeling? Ja, dat mag Het komt nogal eens voor dat een nieuwe werknemer niet wil deelnemen aan de pensioenregeling van zijn werkgever. Het is mogelijk – niet altijd – dat een werknemer afstand doet van het pensioen. Maar de werkgever dient hier zeer zorgvuldig mee […]

Read More »