De werknemer-aandeelhouder. Wel of geen werknemer voor de loonbelasting, werknemersverzekeringen of pensioen?

De werknemer-aandeelhouder. Wel of geen werknemer voor de loonbelasting, werknemersverzekeringen of pensioen?

De werknemer-aandeelhouder. Wel of geen werknemer voor de loonbelasting, werknemersverzekeringen of pensioen?* De werknemer die al dan niet direct aandelen houdt in de werkgever wordt voor de ene regeling wel en voor de andere niet als volwaardig werknemer beschouwd. We beschouwen het werknemersbegrip in vier deelgebieden: de loonbelasting, werknemersverzekeringen, de Pensioenwet en de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.

Read More »

Hoe imperialistische bedrijfstakpensioenfondsen ondernemingen annexeren

Hoe imperialistische bedrijfstakpensioenfondsen ondernemingen annexeren 11 mei 2016 (update 5 januari 2017) De maatschappelijke steun voor de verplicht gestelde bedrijfstak-pensioenfondsen (BPF’s) kalft af. Toch proberen deze fondsen op agressieve wijze hun invloedssfeer uit te breiden. Eén van de manieren om bedrijven voor hun verplichte pensioenregeling te annexeren is het “ruim” uitleggen van de tekst van […]

Read More »