Pensioenakkoord: iedereen een beschikbarepremieregeling

18 juni 2019


Op 5 juni  kwamen kabinet en sociale partners het PrincipePensioenakkoord  2019 overeen. Nu de FNV op 15 juni jl. heeft ingestemd is het Pensioenakkoord definitief. De belangrijkste punten zijn dat de AOW-leeftijd de komende jaren niet zo snel zal stijgen en dat vanaf 2022 (?) iedere werknemer pensioen gaat opbouwen in een beschikbarepremieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie. Hieronder vatten wij het akkoord kort samen. [Lees meer…]