Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen?

Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen?

Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen? 8 maart 2019 Geldt de afstortingsplicht DGA-pensioen bij echtscheiding ook als als een stichting – waarvoor de eis van een onafhankelijk bestuur geldt – uitvoerder is van het pensioen? Hof den Bosch heeft zich recent over deze vraag gebogen.

Read More »

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist 14 januari 2019 Bij afkoop of omzetting in een ODV van het pensioen in eigen beheer (nog mogelijk tot en met 2019) dient er binnen één maand na deze datum informatie bij de […]

Read More »

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving 22 mei 2018 Bij overlijden dient de ODV naar de erfgenamen te gaan. Dit is een fiscale eis (zie art. 38p Wet op de loonbelasting 1964) die bij de parlementaire behandeling van het voorstel tot de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer nooit nader is toegelicht. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) […]

Read More »

Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018 op 26 september a.s. te Vianen. In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. Met name de ODV zullen we nog eens helemaal doornemen.  Voorts besteden we aandacht aan […]

Read More »

DGA Pensioen Seminar najaar 2017

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het DGA Pensioen Seminar najaar 2017 op 13 september a.s. te Vianen. In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: 1.Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen […]

Read More »

Waardeoverdracht DGA-pensioenpolis naar de eigen BV. Praktische aandachtspunten

Waardeoverdracht DGA-pensioenpolis naar de eigen BV. Praktische aandachtspunten 18 juni 2017 In mijn column van 14 juni jl. op taxlive.nl raad ik iedere DGA met een pensioenpolis met klem aan om vóór 1 juli bij de verzekeraar een verzoek tot waardeoverdracht naar de BV in te dienen. In deze blog breng ik nog een aantal […]

Read More »

Uitkeringsduur en oprenting ODV. Fiscus schept helderheid!

Uitkeringsduur en oprenting ODV. Fiscus schept helderheid! 13 juni 2017 (Update 14 februari 2018: door V&A 17-027 d.d. 29-9-2017 inzake oprenting ODV en V&A 17-029 d.d. 10-11-2017 inzake uitkeringsduur ODV is onduidelijk of de door de Belastingdienst gegeven antwoorden die in deze blog worden besproken nog geldig zijn.)  In antwoorden op door mij gestelde vragen […]

Read More »

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden 12 april 2017 Op 27 maart jl. is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in het Staatsblad gepubliceerd (incl. de novelle) waardoor de wet op 1 april in werking kon treden. Ook zijn het Uitvoeringsbesluit loonbelasting (zie bijv. het nieuwe art. 12c inzake de informatieplicht) […]

Read More »

De PExit-modellen: Modelovereenkomsten Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

De PExit-modellen: Modelovereenkomsten Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer 7 maart 2017 (update 3 april 2017) Op 1 april jongstleden is de Wet ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer’ (incl. Novelle) door de Eerste Kamer aangenomen. Daarom hebben wij een aantal modelovereenkomsten ontwikkeld (zie hieronder): de PExit-modellen. Voor een bedrag van € 150 ex BTW kunt u over de […]

Read More »
Uitfasering pensioen in eigen beheer: Compensatie partner? Schenking?

Uitfasering pensioen in eigen beheer: Compensatie partner? Schenking?

Uitfasering pensioen in eigen beheer: Compensatie partner? Schenking? 2 maart 2017 Met ingang van 1 april 2017 wordt de fiscale mogelijkheid van pensioenopbouw in eigen beheer afgeschaft (zie voor meer info mijn artikel in EB Tijdschrift voor scheidingsrecht). Het overgangsrecht biedt de DGA tot 2020 de gelegenheid om het in eigen beheer opgebouwde pensioen in zijn geheel – […]

Read More »