Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving 22 mei 2018 Bij overlijden dient de ODV naar de erfgenamen te gaan. Dit is een fiscale eis (zie art. 38p Wet op de loonbelasting 1964) die bij de parlementaire behandeling van het voorstel tot de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer nooit nader is toegelicht. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) […]

Read More »