Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen?

Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen?
8 maart 2019

David-Bakker-pensioenverdeling-echtscheiding

Geldt de afstortingsplicht DGA-pensioen bij echtscheiding ook als als een stichting – waarvoor de eis van een onafhankelijk bestuur geldt – uitvoerder is van het pensioen? Hof den Bosch heeft zich recent over deze vraag gebogen. [Lees meer…]

Hoge Raad: geen prijsgeven pensioen door passieve DGA die pensioen niet liet uitkeren

Hoge Raad: geen prijsgeven pensioen door passieve DGA die pensioen niet liet uitkeren
8 maart 2019
David-Bakker-pensioen-prijsgeven-pensioen

Een DGA bereikt op 1 mei 2013 de pensioendatum maar laat het pensioen van € 57.000 op jaarbasis (dus uit te keren in 2013 € 38.000) niet uitbetalen. Bij het opleggen van de aanslag 2013 rekent de inspecteur het niet uitgekeerde pensioen ad € 38.000 tot het belastbaar inkomen. De inspecteur gaat er dus niet met gestrekt been in. Immers, hij had ook de gehele pensioenaanspraak tot het inkomen kunnen reken (gevolg: IB over WEV aanspraak + 20% revisierente) door te stellen dat sprake was van prijsgeven van pensioen. Sterker nog, zowel Rechtbank als Hof alsmede de A-G in zijn conclusie oordelen dat sprake is van prijsgeven. De Hoge Raad denkt er echter anders over. [Lees meer…]

Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV

Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV
28 februari 2019
27568296808_dc931c361b_o

Het is mogelijk om in het kader van een echtscheiding een deel van het beleggingsvermogen van een BV fiscaal geruisloos (d.w.z. zonder AB-heffing) af te splitsen in een nieuwe BV op naam van de ex van de DGA. Zie de goedkeuring in onderdeel 5.1.1. van het Besluit van 9 maart 2018 (nr. 2018-27139). Genoemd onderdeel ziet op de ondernemende DGA met een echtscheidingsvoornemen die aandelen houdt in een vennootschap waarin een (materiële) onderneming wordt gedreven en die tevens beschikt over (substantieel) beleggingsvermogen. De goedkeuring geldt indien de aandelen zich bevinden in een huwelijksgemeenschap. Fiscaal jurist Marco van der Wereld schreef een interessante blog over deze materie. Wanneer zich in de BV ook een pensioen, ODV, of stamrecht bevindt, is vervolgens de vraag of de ex haar deel in deze voorzieningen probleemloos mee kan nemen. [Lees meer…]