Besluit: pensioenverrekeningslijfrente bij echtscheiding mag nu ook bancaire lijfrente zijn

Besluit: pensioenverrekeningslijfrente bij echtscheiding mag nu ook bancaire lijfrente zijn

12 juni 2019 De pensioenverdeling bij echtscheiding is wettelijk geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (N.B. Er is nieuwe wetgeving op komst). Het is mogelijk af te wijken van deze wet. Zo kan de vereveningsgerechtigde afzien van het recht op pensioenverevening en ter compensatie een recht krijgen op een lijfrente waarvan de premie […]

Read More »
Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV

Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV

Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV 28 februari 2019 Het is mogelijk om in het kader van een echtscheiding een deel van het beleggingsvermogen van een BV fiscaal geruisloos (d.w.z. zonder AB-heffing) af te splitsen in een nieuwe BV op naam van de ex van de DGA. Zie de […]

Read More »

Pensioenverrekeningslijfrente kan geen bancaire lijfrente zijn

Pensioenverrekeningslijfrente kan met toepassing hardheids-clausule bancaire lijfrente zijn (Update 3 februari 2017) De staatssecretaris heeft, naar aanleiding van het verzoek van een belastingplichtige, in een besluit goedgekeurd dat een bank uitvoerder kan zijn van een pensioenverrekeningslijfrente. Dit nieuws is bekendgemaakt in Fiscaal up to Date, 5 juli 2016, nr. 27. Het besluit van de staatssecretaris is van […]

Read More »

De wereldvreemde voorstellen van prof.dr. G.J.B. Dietvorst

De wereldvreemde voorstellen van prof.dr. G.J.B. Dietvorst 17 augustus 2015 (update 26 augustus 2015) Bij de verdeling of verrekening van lijfrenten in het kader van echtscheiding doen zich in de praktijk geen noemenswaardige problemen voor. Meestal vindt er een splitsing plaats van de lijfrente in twee, qua waarde, gelijke delen. Fiscaal kan dit geruisloos (zie […]

Read More »

Prijsgeven recht op bijzonder partnerpensioen eigen beheer

Prijsgeven recht op bijzonder partnerpensioen: soepel standpunt belastingdienst 3 augustus 2015 (update 12 februari 2018) Bij de echtscheiding van een DGA met pensioen in eigen beheer wordt regelmatig afgesproken dat de ex-echtgenoot van de DGA afziet van het recht op bijzonder partnerpensioen. Je zou nu kunnen stellen dat er sprake is van gesanctioneerd prijsgeven van pensioenrechten […]

Read More »

Verrekening lijfrenten bij scheiding

Fiscale verrekening lijfrenten bij scheiding. Wel of geen belastinglatenties? 8 september 2014 (update 12 maart 2015) Kees en Truus staan op het punt te scheiden en zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. In de gemeenschap bevindt zich een door Kees gesloten lijfrentepolis die een waarde vertegenwoordigt van € 100.000. Partijen gaan uit van een belastinglatentie van […]

Read More »