De wereldvreemde voorstellen van prof.dr. G.J.B. Dietvorst

De wereldvreemde voorstellen van prof.dr. G.J.B. Dietvorst 17 augustus 2015 (update 26 augustus 2015) Bij de verdeling of verrekening van lijfrenten in het kader van echtscheiding doen zich in de praktijk geen noemenswaardige problemen voor. Meestal vindt er een splitsing plaats van de lijfrente in twee, qua waarde, gelijke delen. Fiscaal kan dit geruisloos (zie […]

Read More »