Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV

Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV

Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV
28 februari 2019

Het is mogelijk om in het kader van een echtscheiding een deel van het beleggingsvermogen van een BV fiscaal geruisloos (d.w.z. zonder AB-heffing) af te splitsen in een nieuwe BV op naam van de ex van de DGA. Zie de goedkeuring in onderdeel 5.1.1. van het Besluit van 9 maart 2018 (nr. 2018-27139). Genoemd onderdeel ziet op de ondernemende DGA met een echtscheidingsvoornemen die aandelen houdt in een vennootschap waarin een (materiële) onderneming wordt gedreven en die tevens beschikt over (substantieel) beleggingsvermogen. De goedkeuring geldt indien de aandelen zich bevinden in een huwelijksgemeenschap. Fiscaal jurist Marco van der Wereld schreef een interessante blog over deze materie. Wanneer zich in de BV ook een pensioen, ODV, of stamrecht bevindt, is vervolgens de vraag of de ex haar deel in deze voorzieningen probleemloos mee kan nemen.

Bovengenoemde goedkeuring gaat niet specifiek in op overdracht van een deel van het pensioen/ODV/stamrecht naar de nieuwe BV. Maar ik zie echter geen probleem zolang er geen sprake is van ontgaan of uitstel van belastingheffing (zie art. 3.56 lid 4 Wet IB 2001). De (waarde van) ODV en stamrechten dienen in het kader van verdeling van de huwelijksgemeenschap te worden verrekend. Die verrekening kan worden vormgegeven door deze rechten in twee delen te splitsen. Fiscaal kan dit geruisloos (IB/LB). Overigens als het om goudenhanddrukstamrechten gaat ligt dit genuanceerder.

(De waarde van) het pensioen valt niet in de huwelijksgemeenschap. Voor verdeling van pensioen geldt aparte wetgeving: de wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS). Pensioenverevening gaat in beginsel ook fiscaal geruisloos (LB). Het verdient overigens de voorkeur conversie toe te passen zodat beide ex-echtgenoten qua pensioen niet meer van elkaar afhankelijk zijn. Vervolgens kan het geconverteerde deel naar de nieuwe BV worden overgedragen.

De verplichtingen (pensioen/ODV/stamrecht) en corresponderende beleggingen gaan tegen de fiscale boekwaarde over naar de nieuwe BV. Van belang hierbij is om de commerciële waarde van de verplichtingen vast te stellen om te kunnen bepalen welk deel van het belegde vermogen (o.b.v. commerciële waarde) mee gaat naar de nieuwe BV.

Uiteraard valt er nog veel meer te zeggen over deze materie. Ook in andere situaties waarbij sprake is van holdingstructuren of geen sprake is van een huwelijksgemeenschap. Een en ander zal nader aan de orde komen tijdens het seminar dat wij 27 maart a.s. organiseren.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.