Hof Amsterdam: Slordige lening van stamrecht-bv aan DGA leidt tot belast stamrecht

Hof Amsterdam: Slordige lening van stamrecht-bv aan DGA leidt tot belast stamrecht

13 juni 2019 Een DGA heeft in 2011 zijn ontslagvergoeding ad € 130.000 als stamrecht laten onderbrengen bij een stamrecht-BV. Belanghebbende is een in 2011 opgerichte stamrecht-bv. In 2011 neemt hij het gehele bedrag onder de noemer ‘lening’ in termijnen op. Een overeenkomst van geldlening wordt (pas) in 2013 opgemaakt naar aanleiding van een door […]

Read More »
Omzetting stamrechtkapitaal in een periodieke uitkering. Vastleggen in nieuwe overeenkomst? Loonheffing ja of nee?

Omzetting stamrechtkapitaal in een periodieke uitkering. Vastleggen in nieuwe overeenkomst? Loonheffing ja of nee?

Omzetting stamrechtkapitaal in een periodieke uitkering. Vastleggen in nieuwe overeenkomst? Loonheffing ja of nee? 7 maart 2019 In de meeste stamrechtovereenkomsten met de eigen BV is de bepaling opgenomen dat op de ingangsdatum het opgerente stamrechtkapitaal wordt omgezet in een tegen zakelijke grondslagen berekende periodieke uitkering c.q. lijfrente (d.w.z. conform bij professionele verzekeraars gebruikelijke tarieven). […]

Read More »
Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV

Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV

Juridische splitsing BV bij echtscheiding in combinatie met verdeling pensioen en ODV 28 februari 2019 Het is mogelijk om in het kader van een echtscheiding een deel van het beleggingsvermogen van een BV fiscaal geruisloos (d.w.z. zonder AB-heffing) af te splitsen in een nieuwe BV op naam van de ex van de DGA. Zie de […]

Read More »

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven 4 december 2018 Hoewel de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting is vervallen krijg ik nog steeds veel vragen over goudenhanddrukstamrechten. Dergelijke stamrechten – waarvoor overgangsrecht geldt (zie art. 39f Wet LB) – kan je immers nog steeds tegenkomen in BV’s en mag je zonder sancties geheel of gedeeltelijk afkopen. […]

Read More »

Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018 op 26 september a.s. te Vianen. In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. Met name de ODV zullen we nog eens helemaal doornemen.  Voorts besteden we aandacht aan […]

Read More »

Aandachtspunten afkoop stamrecht

Afkoop stamrecht. Aandachtspunten bij gehele of gedeeltelijke afkoop van een stamrecht 9 december 2015 (update 4 december 2018) Met ingang van 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting (goudenhanddrukstamrecht) vervallen. Bestaande stamrechten mogen geheel of gedeeltelijk worden (sanctievrij) afgekocht (zie art. 39f, lid 2 Wet LB). De afgekochte waarde wordt voor 100% in de loonheffing […]

Read More »

Overdracht stakingsstamrecht. Waarom zo moeilijk doen?

Overdracht stakingsstamrecht. Waarom zo moeilijk doen? 16 september 2015 Een stakingsstamrecht in een BV kan niet zo maar worden overgedragen naar een andere BV. Iedere belastingadviseur weet dit. Toch gaat het nog wel eens mis. Gevolg is dan dat het stamrecht wordt belast met IB en de heffing wordt vermeerderd met een strafheffing van 20% […]

Read More »

Geen vrijval stamrechtverplichting

Geen vrijval stamrechtverplichting. Sympathieke maar krakkemikkige uitspraak van Hof Den Haag 26 augustus 2015 (update 5 december 2018) Update: De in deze blog besproken hof uitspraak is in cassatie verworpen door de Hoge Raad (14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2338) waardoor er in casus vrijval plaatsvindt. Een stamrechtkapitaal bij een BV wordt in 2009 tegen de marktrente van […]

Read More »