Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven
4 december 2018
Hoewel de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting is vervallen krijg ik nog steeds veel vragen over goudenhanddrukstamrechten. Dergelijke stamrechten – waarvoor overgangsrecht geldt (zie art. 39f Wet LB) – kan je immers nog steeds tegenkomen in BV’s en mag je zonder sancties geheel of gedeeltelijk afkopen. In 2015 schreef ik hierover een uitgebreide blog die –  na een kleine update – nog steeds actueel is. Een vraag die daarin niet aan de orde komt is of een goudenhanddrukstamrecht zonder sancties mag worden prijsgeven.

Prijsgeven niet toegestaan
In art. 39f lid 1 Wet LB staat dat voor per ultimo 2013 bestaande stamrechten de op dat moment bestaande regels blijven gelden. Lid 2 maakt hier een uitzondering voor (gedeeltelijke) afkoop. Deze uitzondering heeft tot gevolg dat er bij afkoop geen revisierente is verschuldigd (uiteraard is de afkoopsom gewoon belast). Voor prijsgeven is geen uitzondering gemaakt. De oude regels blijven dan gelden: aanspraak belast waarbij de heffing wordt vermeerderd met 20% revisierente (berekend over de waarde van de aanspraak).

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.