Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie?

Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie?
12 december 2018
Een aantal jaren geleden is het provisieverbod ingevoerd voor pensioencontracten. Provisie was de beloning die verzekeraars aan pensioenadviseurs/assurantietussenpersonen gaven voor het sluiten en beheer van pensioencontracten. De kosten daarvan zaten verborgen in de pensioenpremies die werkgevers afdroegen aan de verzekeraar. Deze beloningsvorm was geen stimulans voor de adviseur om zich erg in te spannen bij het beheer van pensioencontracten. De (doorlopende) provisies stroomden toch wel binnen.

Nu het provisieverbod is afgeschaft kan de adviseur het beheer uitvoeren op basis van uurtje-factuurtje. Een beloning dus voor feitelijk verrichte werkzaamheden. In de praktijk kom je echter vaak tegen dat voor het beheer van pensioencontracten een vast bedrag per werknemer per jaar (tot wel € 150) wordt afgesproken. Er bereiken mij signalen van werkgevers met dergelijke afspraken die klagen over te hoge kosten. Een rol daarbij speelt dat werkgevers tegenwoordig veel zaken zelf kunnen regelen via de internetportal van de verzekeraar, zoals: aanmelden nieuwe werknemers, doorgeven salarissen etc. Hierdoor komt het voor dat werkgevers moeten betalen voor pensioenbeheer terwijl de pensioenadviseur geen werkzaamheden heeft verricht.

Wij zelf doen het pensioenbeheer in beginsel alleen op basis van uurtje-factuurtje tenzij de werkgever het nadrukkelijk anders wil.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.