Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie?

Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie?
12 december 2018
Een aantal jaren geleden is het provisieverbod ingevoerd voor pensioencontracten. Provisie was de beloning die verzekeraars aan pensioenadviseurs/assurantietussenpersonen gaven voor het sluiten en beheer van pensioencontracten. De kosten daarvan zaten verborgen in de pensioenpremies die werkgevers afdroegen aan de verzekeraar. Deze beloningsvorm was geen stimulans voor de adviseur om zich erg in te spannen bij het beheer van pensioencontracten. De (doorlopende) provisies stroomden toch wel binnen. [Lees meer…]