Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven
4 december 2018
Hoewel de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting is vervallen krijg ik nog steeds veel vragen over goudenhanddrukstamrechten. Dergelijke stamrechten – waarvoor overgangsrecht geldt (zie art. 39f Wet LB) – kan je immers nog steeds tegenkomen in BV’s en mag je zonder sancties geheel of gedeeltelijk afkopen. In 2015 schreef ik hierover een uitgebreide blog die –  na een kleine update – nog steeds actueel is. Een vraag die daarin niet aan de orde komt is of een goudenhanddrukstamrecht zonder sancties mag worden prijsgeven. [Lees meer…]

Aandachtspunten afkoop stamrecht

Afkoop stamrecht. Aandachtspunten bij gehele of gedeeltelijke afkoop van een stamrecht
9 december 2015 (update 4 december 2018)
Met ingang van 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting (goudenhanddrukstamrecht) vervallen. Bestaande stamrechten mogen geheel of gedeeltelijk worden (sanctievrij) afgekocht (zie art. 39f, lid 2 Wet LB). De afgekochte waarde wordt voor 100% in de loonheffing betrokken (NB. in 2014 gold een 80%-regeling bij gehele afkoop: zie eerdere blog). Geen sancties betekent dat gedeeltelijke afkoop niet leidt tot (de fictie van) gehele afkoop en dat de heffing niet wordt vermeerderd met 20% revisierente. Door de mogelijkheid van gedeeltelijke afkoop kan het stamrechtkapitaal geheel flexibel worden opgenomen en speelt de sterftekans-eis – die noopte tot een bepaalde minimale uitkeringsduur – eigenlijk geen rol meer. [Lees meer…]

Afkoop stamrecht 2014

Afkoop goudenhanddrukstamrechten en toepassing 80%-regeling bij stamrecht-BV’s met onderdekking
19 oktober 2014 (update 27 februari 2015)
De problematiek van de afkoop stamrecht 2014 bij de BV laat zich het best illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel een stamrecht-BV heeft een stamrechtverplichting op de balans staan van € 250.000. Door beleggingsverliezen is er maar € 100.000 aan middelen aanwezig en is het stamrecht daarom slechts tot dat bedrag voor verwezenlijking vatbaar. De rechthebbende op het stamrecht wil gebruik maken van de 80%-regeling. Welk bedrag wordt tot het belastbaar loon gerekend, 80% van € 100.000 of 80% van € 250.000? Uiteraard gaat de fiscus uit van het laatste bedrag. Maar is dat terecht?

[Lees meer…]