Afkoopsom DGA-pensioen omzetten in TBS vordering. Een probleem?

Afkoopsom DGA-pensioen omzetten in TBS vordering. Een probleem?
15 september 2016
Als de plannen doorgaan, en daar gaan we vanuit, kan vanaf 2017 het in eigen beheer opgebouwde pensioen worden afgekocht. De BV zal niet altijd over de middelen beschikken om de afkoopsom te kunnen voldoen. Toch kan er de wens zijn om af te kopen, bijvoorbeeld in de situatie dat men de BV wil liquideren. Het kan dan een idee zijn dat de BV de netto-afkoopsom schuldig blijft aan de DGA, zodat er een loonvordering c.q. TBS-vordering ontstaat van de DGA op de BV, die hij vervolgens kan afwaarderen naar nihil (omdat de BV de afkoopsom niet kan betalen). De te hoge loonheffing over de afkoopsom, die (deels) niet vorderbaar en inbaar is, kan dan worden gecompenseerd met een TBS-verlies. Bij de afkoop van goudenhanddrukstamrechten is dit idee al ten uitvoer gebracht. De fiscus schijnt daar het TBS-verlies echter niet te willen accepteren. [Lees meer…]

Dossier pensioen eigen beheer. Er steekt een parlementaire tegenwind op!

Dossier pensioen eigen beheer. Er steekt een parlementaire tegenwind op!
25 februari 2016
Het besluit over de toekomst van het pensioen eigen beheer van de DGA is uitgesteld naar 17 maart. De bedoeling was dat dit besluit op 18 februari jongstleden zou worden genomen in de op die dag geplande vergadering van de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Reden voor het uitstel is dat staatssecretaris Wiebes meer tijd nodig heeft om schriftelijke vragen van de Kamer te beantwoorden. En met deze vragen lijkt er nu voor het eerst serieuze kritiek te komen op de plannen van Wiebes. [Lees meer…]

Wiebes doet wat ambtenaren willen: Geen Eigen Beheer

Wiebes doet wat ambtenaren willen: Geen Pensioen Eigen Beheer
20 december 2015
Een weigerpoliticus kan staatssecretaris Wiebes niet worden genoemd. Hij voert nauwgezet en plichtsgetrouw de opdrachten van zijn ambtenaren uit en koerst nu recht op het doel af: het einde maken van pensioenopbouw in eigen beheer in welke vorm dan ook. De felicitaties gaan in de eerste plaats dan ook uit naar topambtenaar Ben Schuurman, voorzitter van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de belastingdienst, die zijn jarenlange – naar eigen zeggen – kruistocht tegen eigen beheer, nu eindelijk met succes ziet bekroond. Ook DGA-specialist en secretaris van het CAP Hans Buijze, die de brieven van Wiebes (en Weekers) voorbereidde, verdient een vermelding. Zijn demagogisch trapezewerk dwingt respect af. Nu is het nog een kwestie van de zaak even door het parlement schieten. [Lees meer…]