DGA Pensioen Seminar najaar 2017

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het DGA Pensioen Seminar najaar 2017 op 13 september a.s. te Vianen. In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

1.Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen
2. Risico’s afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht
3. Aandachtspunten ODV:
– systematiek van oprenting van de ODV
– vaststelling duur ODV (in hele jaren of maanden)
– wat gebeurt er bij overlijden van de DGA
– vervreemding ODV bij echtscheiding
4. Vragen & Antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst

Datum en locatie
Het DGA Pensioen Seminar vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:

Woensdag        13 september 2017       Vianen (Van der Valk)

Prijs

€ 200 (ex btw).
Deelnemers aan de DGA Pensioen Seminars die eind september/begin oktober 2016 en in maart 2017 plaatsvonden krijgen 25% korting.

Sprekers
Drs. David Bakker RB (pensioenfiscalist, publicist, opleider), Paolo Seijsener RB (pensioenconsultant, opleider)

PE-punten
RB (in aanvraag): 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens en voorkeursdatum te vermelden.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.

 

Waardeoverdracht DGA-pensioenpolis naar de eigen BV. Praktische aandachtspunten

Waardeoverdracht DGA-pensioenpolis naar de eigen BV. Praktische aandachtspunten
18 juni 2017
In mijn column van 14 juni jl. op taxlive.nl raad ik iedere DGA met een pensioenpolis met klem aan om vóór 1 juli bij de verzekeraar een verzoek tot waardeoverdracht naar de BV in te dienen. In deze blog breng ik nog een aantal praktische punten onder de aandacht. [Lees meer…]

Uitkeringsduur en oprenting ODV. Fiscus schept helderheid!

Uitkeringsduur en oprenting ODV. Fiscus schept helderheid!
13 juni 2017 (Update 14 februari 2018: door V&A 17-027 d.d. 29-9-2017 inzake oprenting ODV en V&A 17-029 d.d. 10-11-2017 inzake uitkeringsduur ODV is onduidelijk of de door de Belastingdienst gegeven antwoorden die in deze blog worden besproken nog geldig zijn.) 
In antwoorden op door mij gestelde vragen aan het CAP over de uitkeringsduur en de oprenting van de aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) geeft de fiscus helderheid op deze punten. De uitkeringsduur van een ODV kan in maanden worden vastgesteld of in hele jaren. Wordt de uitkeringsduur in hele jaren vastgesteld dan mag de duur zowel naar boven of naar beneden worden afgerond. Qua oprenting  is het volgende van belang. Ingeval de ODV-uitkeringsverjaardag niet op 1 januari ligt, zullen – voor de oprenting van het ODV-saldo op de uitkeringsverjaardag – twee marktrentepercentages gehanteerd moeten worden. Voorts geldt in de uitkeringsfase dat alleen het saldo op de uitkeringsverjaardag wordt opgerent. Er wordt dus geen rekening mee gehouden dat het saldo gedurende de oprentingsperiode hoger kan zijn geweest. Hieronder geef ik de vragen en antwoorden volledig weer.  [Lees meer…]