Tweede Kamer neemt Novelle Uitfasering pensioen in eigen beheer aan

Tweede Kamer neemt Novelle Uitfasering pensioen in eigen beheer aan
10 februari 2017
Hoewel het onverwachte uitstel van invoering van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ berustte op een misverstand heeft Wiebes toch een novelle ingediend die voorziet in een aanpassing van het wetsvoorstel. Deze novelle is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Dit betekent dat we nog steeds op schema zitten voor invoering van de wet per 1 april 2017.

Novelle
In onze vorige blog hebben wij reeds de inhoud van de novelle besproken. In de kern komt het er op neer dat de lastenneming van indexatie in geval van extern eigen beheer wordt beperkt en dat Wiebes dit als een verruiming presenteert. Er valt veel – ook in fiscaal theoretische zin – af te dingen op de inhoud van de novelle. Maar Wiebes heeft tijdens de behandeling in de Tweede Kamer (zie Nota naar aanleiding van het verslag, TK 2016-2017, 34 662 nr. 5) de kritiek grotendeels van tafel geveegd.

Pensioenopbouw mogelijk tot 1 juli 2017
Op grond van de delegatiebepaling die voorziet in een extra termijn van 3 maanden blijft pensioenopbouw tot 1 juli 2017 mogelijk. Hoewel deze termijn bedoeld is om dga’s meer tijd te geven om pensioenpolissen naar eigen beheer te halen geldt deze termijn van 3 maanden ook voor dga’s die geen extern verzekerd pensioen hebben. Dit is inmiddels ook duidelijk geworden uit het conceptbesluit dat Wiebes 3 februari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Schenking en partnercompensatie
In bovengenoemde Nota naar aanleiding van het verslag heeft Wiebes, naar aanleiding van kamervragen van CDA Tweede kamerlid Pieter Omtzigt, gereageerd op mijn column op TaxLive. Zoals viel te verwachten kon Wiebes zich niet met de inhoud van mijn column verenigen. Het laatste woord is hier niet over gezegd.

Vragen & Antwoorden
Voorts heeft Wiebes medegedeeld dat het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst een reeks V&A’s zal publiceren op www.belastingdienstpensioensite.nl zodra de wet in werking treedt. Ik verwacht zelf dat deze reeks eerder zal verschijnen en wel direct nadat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen (7 maart?). Er zijn nog veel onduidelijkheden rondom de ODV, die hopelijk door de V&A’s kunnen worden weggenomen. Ook het begrip fiscale balanswaarde – dat bepalend is voor de afkoopwaarde en de korting op de te belasten afkoopwaarde – behoeft enige verduidelijking. Zo vraag ik me bijvoorbeeld af of een verkeerd berekende fiscale balanswaarde per ultimo 2015 het uitgangspunt is voor het berekenen van de korting. Of mag van een gecorrigeerde berekening worden uitgegaan? En zo zijn er nog vele vragen die open staan. Deze vragen komen uiteraard aan de orde tijdens het DGA Pensioen Seminar in maart.

Wordt vervolgd!