Kom naar het DGA Pensioen Seminar en verrijk uzelf!

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het DGA Pensioen Seminar 2017 (13-3 Vianen, 14-3 Eindhoven, 22-3 Apeldoorn, 23-3 Rotterdam). In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

Read More »

Onverwacht uitstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Onverwacht uitstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer 24 december 2016 Op 20 december jl. zou de Eerste Kamer stemmen over de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’, een hamerstuk zo was de verwachting. Echter, vlak voor de stemming stuurde staatssecretaris Wiebes een ijlbrief naar de Eerste Kamer met het verzoek de […]

Read More »

Deadline uitfasering PEB is 1 april 2017

Deadline uitfasering PEB verschoven naar 1 april 2017 13 december 2016 Op 1 januari 2017 treedt de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ in werking. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat vanaf dat moment pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk zou zijn. En ook DGA-pensioenpolissen zouden vanaf dat moment niet […]

Read More »

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen 25 oktober 2016 Op 20 september jl. is het wetsvoorstel ingediend dat voorziet in afschaffing van het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017: ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’. In de vorige week verschenen editie van ‘Het Register’, het […]

Read More »

Afkoopsom DGA-pensioen omzetten in TBS vordering. Een probleem?

Afkoopsom DGA-pensioen omzetten in TBS vordering. Een probleem? 15 september 2016 Als de plannen doorgaan, en daar gaan we vanuit, kan vanaf 2017 het in eigen beheer opgebouwde pensioen worden afgekocht. De BV zal niet altijd over de middelen beschikken om de afkoopsom te kunnen voldoen. Toch kan er de wens zijn om af te […]

Read More »

Heithuis kort door de bocht met de kinderconstructie

Heithuis kort door de bocht met de kinderconstructie 24 augustus 2016 “Door nog vóór 1 januari aanstaande het pensioen tegen de hoge commerciële waarde over te dragen aan een nieuwe bv met een bijbehorend bedrag aan beleggingen en de aandelen van deze bv op naam van de kinderen te zetten, komt de vrijval van de […]

Read More »

Veel onduidelijkheid over afwikkeling combinatie eigen beheer en verzekeren

Veel onduidelijkheid over afwikkeling combinatie eigen beheer en verzekeren 12 augustus 2016 Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Dat is duidelijk. Er is echter nog veel onduidelijkheid over de afwikkeling van situaties waarin sprake is van een combinatie van eigen beheer en verzekeren.

Read More »

AFM-vergunning nodig voor advies inzake afschaffing pensioen in eigen beheer?

AFM-vergunning nodig voor advies inzake afschaffing pensioen in eigen beheer? 10 augustus 2016 Op Prinsjesdag – 20 september a.s. – wordt het wetsvoorstel afschaffing pensioen eigen beheer wereldkundig gemaakt. Sommige belastingadviseurs en accountants vrezen dat zij op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig […]

Read More »

Afschaffing pensioen eigen beheer. Op Prinsjesdag wetsvoorstel

Afschaffing pensioen eigen beheer: Wiebes veegt overgangsproblematiek  onder het tapijt 5 juli 2016 De termijn van de beoogde afkoopregeling wordt verlengd naar drie jaar. Dat is het belangrijkste element in Wiebes’ nieuwe pensioenbrief van 1 juli jl. over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. De opgebouwde rechten mogen gedurende de jaren 2017 – 2019 […]

Read More »

Afschaffing pensioen eigen beheer bijna definitief

Goed nieuws voor pensioenadviseurs: Politiek kiest voor ingewikkeld overgangsrecht afschaffing pensioen eigen beheer 24 maart 2016 Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. De opgebouwde rechten blijven uiteraard gehandhaafd maar mogen ook worden afgekocht tegen 70% van de fiscale waarde of tegen de fiscale waarde worden omgezet in een nieuwe vorm van oudedagsvoorziening: het zogeheten “oudedagssparen […]

Read More »