Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden 12 april 2017 Op 27 maart jl. is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in het Staatsblad gepubliceerd (incl. de novelle) waardoor de wet op 1 april in werking kon treden. Ook zijn het Uitvoeringsbesluit loonbelasting (zie bijv. het nieuwe art. 12c inzake de informatieplicht) […]

Read More »