Wet uitfasering pensioen in eigen beheer treedt 1 april in werking. Deo Volente!

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer treedt 1 april in werking. Deo Volente! 24 januari 2017 Op 20 december jongstleden werd de stemming in de Eerste Kamer over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer onverwachts uitgesteld in verband met een vermeende ‘miljardenstrop’ (zie blog). Bij afkoop of omzetting in een ODV zou in de […]

Read More »