De PExit-modellen: Modelovereenkomsten Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

De PExit-modellen: Modelovereenkomsten Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer
7 maart 2017 (update 3 april 2017)
Op 1 april jongstleden is de Wet ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer’ (incl. Novelle) door de Eerste Kamer aangenomen. Daarom hebben wij een aantal modelovereenkomsten ontwikkeld (zie hieronder): de PExit-modellen. Voor een bedrag van € 150 ex BTW kunt u over de modellen beschikken. Deelnemers aan het DGA Pensioen Seminar dat in maart 2017 plaatsvond betalen slechts € 100 ex BTW. Abonnees van Wolters Kluwer Pensioen Online krijgen de modellen gratis ter beschikking gesteld.

U kunt de PExit-Modellen aanschaffen door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu.

Hieronder treft u een opsomming aan van de huidige beschikbare modellen. Het aantal modellen wordt nog uitgebreid. Indien u de PExit-modellen aanschaft krijgt u automatisch – zonder bijbetaling – recht op de nieuwe, nog te verschijnen, modellen.

Dit zijn de huidige PExit-modellen:

Notulen AvA Staking Pensioenopbouw
Volledig eigen beheer (intern of extern).

Notulen AvA AfkoopA
Volledig intern eigen beheer.

Addendum Staking Pensioenopbouw
Volledig eigen beheer (intern of extern).

Afkoopovereenkomst 1A
Werkgever-BV is pensioenuitvoerder. Pensioenopbouw is reeds gestaakt. Volledig intern eigen beheer.

Afkoopovereenkomst 2A
Werkgever-BV is pensioenuitvoerder. Pensioenopbouw wordt gelijktijdig met afkoop gestaakt. Volledig intern eigen beheer.

Afkoopovereenkomst 3A
Werkgever-BV is pensioenuitvoerder. Ingegaan ouderdomspensioen. Volledig intern eigen beheer.

Afkoopovereenkomst 4A
Werkgever-BV is pensioenuitvoerder. Ingegaan partnerpensioen. Volledig intern eigen beheer.

Afkoopovereenkomst 5A
Pensioen-BV (niet werkgever-BV) is pensioenuitvoerder. Pensioenopbouw is gestaakt. Volledig extern eigen beheer.

Afkoopovereenkomst 6A
Pensioen-BV is pensioenuitvoerder. Ingegaan ouderdomspensioen. Volledig extern eigen beheer.

Afkoopovereenkomst 7A
Pensioen-BV is pensioenuitvoerder. Ingegaan partnerpensioen. Volledig extern eigen beheer.

Overeenkomst tot omzetting in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting 1A
Werkgever-BV is pensioenuitvoerder. Pensioenopbouw is gestaakt. Volledig intern eigen beheer.

Overeenkomst tot omzetting in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting 2A
Werkgever-BV is pensioenuitvoerder. Pensioenopbouw wordt gelijktijdig met afkoop gestaakt. Volledig intern eigen beheer.

Overeenkomst tot omzetting in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting 3A
Werkgever-BV is pensioenuitvoerder. Ingegaan ouderdomspensioen. Volledig intern eigen beheer. Pensioen wordt omgezet in een ODV-uitkering.

Overeenkomst tot omzetting in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting 4A
Pensioen-BV is pensioenuitvoerder. Ingegaan ouderdomspensioen. Volledig extern eigen beheer. Pensioen wordt omgezet in een ODV-uitkering.

Partnercompensatie1A
Overeenkomst ter vaststelling van een voorwaardelijke partnercompensatie in geval van intern of extern eigen beheer. Pensioenopbouw wordt gestaakt.

Partnercompensatie2A
Overeenkomst ter vaststelling van een voorwaardelijke partnercompensatie in geval van intern of extern eigen beheer. Pensioenopbouw is reeds gestaakt.