Art. 13a SW belast stijging commerciële waarde aandelen. Die stijging is niet gelijk aan de fiscale vrijval van de pensioenverplichting

Art. 13a  SW belast stijging commerciële waarde aandelen. Die stijging is niet gelijk aan de fiscale vrijval van de pensioenverplichting
24 april 2019

Art. 13a Successiewet 1956 beoogt elke waardestijging van de aandelen, ten gevolge van iemands overlijden, te belasten met erfbelasting bij degene die behoort tot de volgende groep van (aanmerkelijkbelang)aandeelhouders: de partner van de overleden persoon en zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun partners. Onder waardestijging dient de stijging van de commerciële waarde van de aandelen te worden verstaan. In de praktijk komt het voor dat de waardestijging gelijk wordt gesteld aan de vrijval van (bijv.) de fiscale pensioenverplichting. Dit levert aanzienlijke verschillen in uitkomsten op. [Lees meer…]

Erfbelasting bij vrijval pensioen- en stamrechtverplichtingen

Erfbelasting bij vrijval pensioen- en stamrechtverplichtingen
4 februari 2019
Art. 13a Successiewet 1956 is een ingewikkelde en enigszins onderbelichte bepaling die al sinds 1995 (vernieuwd per 1 maart 2003) in de wet staat. Reden om er eens een keer bij stil te staan. De bepaling beoogt elke waardestijging van de aandelen, ten gevolge van iemands overlijden, te belasten met erfbelasting bij degene die behoort tot de volgende groep van (aanmerkelijkbelang)aandeelhouders: de partner van de overleden persoon en zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun partners. [Lees meer…]

Vrijval pensioenverplichting

Hoge Raad bevestigt vrijval pensioenverplichting
17 november 2015
De overdrachtswaarde van een pensioenverplichting jegens een DGA dient tegen commerciële grondslagen te worden vastgesteld. Bij de overnemende BV kan dan vrijval ontstaan bij de fiscale jaarwinstbepaling door verschillen in rentepercentages (de wettelijke rekenrente – zie art. 3.29 Wet IB 2001 – van minimaal 4%, versus de commerciële lagere rente) en het verbod op leeftijdsterugstellingen (zie art. 8 lid Wet VPB 1969). De Hoge Raad heeft op 16 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3082) voor het eerst bevestigd dat de wettelijke waarderingsregels (jaarwinstbepalingen) tot vrijval bij de overnemende BV leiden. [Lees meer…]