Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist
14 januari 2019
Bij afkoop of omzetting in een ODV van het pensioen in eigen beheer (nog mogelijk tot en met 2019) dient er binnen één maand na deze datum informatie bij de belastingdienst te worden aangeleverd aan de hand van een informatieformulier. Op dit formulier dienen o.a. de fiscale waarden per primo en ultimo 2015 en per afkoopdatum te worden ingevuld en de commerciële waardering per afkoop/omzettingsdatum. Deze termijn is nu bij Besluit van 18 oktober 2018 (nr. 2018-23862) verlengd naar een jaar. Overweging om deze termijn te verlengen is gelegen in het feit dat het soms moeilijk is om de handtekening van de gewezen partner van de dga te verkrijgen. Desalniettemin geldt de verlenging voor alle situaties (dus niet alleen de situatie dat sprake is van een gewezen partner). 

De gewezen partner moet informatieformulier ondertekenen als zij recht heeft op een deel van het pensioen. Daarvan is sprake als de gewezen partner van de dga ten gevolge van pensioenverevening bij scheiding recht heeft gekregen op een deel van het ouderdomspensioen (voor info over uitfasering en bijzonder partnerpensioen zie blog). De vraag is echter of verlenging van de inlevertermijn van het informatieformulier hout snijdt. Immers, 38n lid 4 Wet LB stelt de eis dat in deze situatie afkoop of omzetting van het ouderdomspensioen in een ODV alleen met instemming van de gewezen partner kan plaatsvinden. Dit betekent dat de handtekening van de gewezen partner al op de afkoop/ODV-overeenkomst moet staan. Als bijv. op 31 december 2019 het (verevende) ouderdomspensioen wordt omgezet in een ODV dan dient de ODV-overeenkomst uiterlijk op 31 december 2019 door de gewezen partner te worden ondertekend anders is de ODV fiscaalrechtelijk niet geldig. De verlenging van de inlevertermijn van het informatieformulier heeft hier niets aan veranderd.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.