Geactualiseerd: het Verzamelbesluit Pensioenen en het Staffelbesluit

Geactualiseerd: het Verzamelbesluit Pensioenen en het Staffelbesluit
14 januari 2019
Het Verzamelbesluit Pensioenen van 24 november 2017 is geactualiseerd bij Besluit van 11 december 2018 (nr. 2018-28514) en van kracht vanaf 29 december 2018. Onder de naam “Staffelbesluit pensioenen” is het staffelbesluit van 23 november 2017 geactualiseerd bij Besluit van 10 december 2018 (nr. 2018-28515) en van kracht vanaf 1 januari 2019. We stippen een aantal punten uit deze besluiten aan.

Verzamelbesluit Pensioenen
De wijzigingen ten opzichte van het besluit van 24 november 2017 zien op de volgende onderwerpen:

– Vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw door een IB-ondernemer of resultaatgenieter na beëindiging van de arbeidsverhouding op grond waarvan werd deelgenomen aan een bedrijfstak- of beroepspensioenregeling en de daaraan inherente voorwaarden (onderdeel 2. 3.2);
– Goedkeuring met betrekking tot de indexatie van het pensioengevend inkomen van een IB-ondernemer of resultaatgenieter in geval van arbeidsongeschiktheid (onderdeel 3.5);
Vier nieuwe aanwijzingen voor (premievrije) voortzetting van de pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag wegens arbeidsongeschiktheid onderdeel 8.2).

Staffelbesluit
De actualisering ziet op de aanpassing van de nettofactor, op basis waarvan de premiepercentages voor nettopensioenen worden berekend (NB. met nettopensioenen doelen we op de vrijwillige regeling voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend salaris). Daarnaast zijn enkele verduidelijkingen en redactionele wijzigingen aangebracht, met name m.b.t.  de mogelijkheid van het inhalen van een niet-benutte premieruimte

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.