Plan: conversie wordt hoofdregel pensioenverdeling bij echtscheiding

Plan: conversie wordt hoofdregel pensioenverdeling bij echtscheiding
14 januari 2019 (12 juni 2019)
Minister Koolmees van SZW en minister Dekker voor Rechtsbescherming hebben op 10 december jl. het conceptwetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd en ter publieke consultatie vrijgegeven. Tot 24 januari 2019 kon men reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel. Inmiddels heeft de ministerraad besloten om het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.

Conversie hoofdregel
Het wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de regels aan de huidige tijd. Conversie vervangt verevening als standaard verdeelmethode, zodat ex-partners niet meer levenslang via het pensioen aan elkaar verbonden zijn. Pensioenuitvoerders gaan de conversie automatisch uitvoeren, tenzij partijen tijdig afwijkende afspraken aan de pensioenuitvoerder hebben gemeld. Het bijzonder partnerpensioen wordt beperkt tot de helft van het partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode.

Bedoeling is dat de nieuwe wet pensioenverdeling bij scheiding in 2021 in werking treedt.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.