Geactualiseerd: het Verzamelbesluit Pensioenen en het Staffelbesluit

Geactualiseerd: het Verzamelbesluit Pensioenen en het Staffelbesluit 14 januari 2019 Het Verzamelbesluit Pensioenen van 24 november 2017 is geactualiseerd bij Besluit van 11 december 2018 (nr. 2018-28514) en van kracht vanaf 29 december 2018. Onder de naam “Staffelbesluit pensioenen” is het staffelbesluit van 23 november 2017 geactualiseerd bij Besluit van 10 december 2018 (nr. 2018-28515) […]

Read More »

Doorbeleggen na pensioendatum

Wel doorbeleggen na pensioendatum. Helaas geen pensioenbanksparen! 4 augustus 2015 De deelnemer aan een premieovereenkomst die nu zijn pensioenkapitaal verplicht moet omzetten in een levenslang gegarandeerd pensioen, is de pineut. Door de huidige lage rentestand levert het kapitaal bar weinig pensioen op. De politiek is inmiddels ook van de urgentie van de problematiek van het […]

Read More »

Pensioenkapitaalvernietiging

Pensioenkapitaalvernietiging 12 januari 2015 (update 27 februari 2015) De deelnemer aan een beschikbarepremieregeling die nu met pensioen gaat is de pineut. Door de lage rentestand levert het pensioenkapitaal bar weinig pensioen op en kan man spreken van pensioenkapitaalvernietiging. Mensen die van hun lijfrentekapitaal of stamrechtkapitaal een lijfrente moeten aankopen, hebben gelukkig de mogelijkheid om een […]

Read More »

Beschikbarepremieregeling in eigen beheer

Antwoord belastingdienst op vragen over de beschikbare-premieregeling in eigen beheer 30 september 2014 (update 28 februari 2015) In mijn blog van 1 september 2014 besteedde ik aandacht aan de status van de beschikbarepremieregeling in eigen beheer. Ik wees daarbij op de onzekerheid over de toepasbaarheid van de door minfin gepubliceerde staffels. Immers in het Besluit […]

Read More »

Beschikbarepremieregeling in eigen beheer

Status beschikbarepremieregeling in eigen beheer 1 september 2014 (update 31 maart 2015) Het grote verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichting vormt een belangrijke belemmering in de uitvoering van het pensioen van de DGA in eigen beheer. Het gaat hier dan met name om eindloon- en middelloonregelingen. Een groot probleem is met […]

Read More »