Pensioenkapitaalvernietiging

Pensioenkapitaalvernietiging 12 januari 2015 (update 27 februari 2015) De deelnemer aan een beschikbarepremieregeling die nu met pensioen gaat is de pineut. Door de lage rentestand levert het pensioenkapitaal bar weinig pensioen op en kan man spreken van pensioenkapitaalvernietiging. Mensen die van hun lijfrentekapitaal of stamrechtkapitaal een lijfrente moeten aankopen, hebben gelukkig de mogelijkheid om een […]

Read More »