Pensioenkapitaalvernietiging

Pensioenkapitaalvernietiging
12 januari 2015 (update 27 februari 2015)
De deelnemer aan een beschikbarepremieregeling die nu met pensioen gaat is de pineut. Door de lage rentestand levert het pensioenkapitaal bar weinig pensioen op en kan man spreken van pensioenkapitaalvernietiging. Mensen die van hun lijfrentekapitaal of stamrechtkapitaal een lijfrente moeten aankopen, hebben gelukkig de mogelijkheid om een uitkering bij een bank (of een beleggingsinstelling) aan te kopen. Van belang daarbij is dat de uitkering bij de bank altijd tijdelijk is en niet levenslang.

Ik heb een klein marktonderzoekje verricht waarin ik de tarieven tussen banken en verzekeraars heb vergeleken. Daarbij ben ik uitgegaan van een persoon van 65 jaar, met een partner van dezelfde leeftijd, die een koopsom van € 500.000 ter beschikking heeft. Ik heb gekeken welke uitkering bij verschillende duren je daarvan bij een bank of verzekeraar kunt aankopen uitgaande van de beste aanbieders. De uitkering bij de verzekeraar stopt binnen de afgesproken duur als de langstlevende van de bovengenoemde persoon en zijn partner komt te overlijden. Bij de bank loopt de uitkering gedurende de afgesproken duur door en komt bij eerder overlijden toe aan de erfgenamen. De onderstaande tabel vermeldt de hoogte van de uitkering op jaarbasis bij de verschillende duren. In de laatste rij is sprake van een levenslange uitkering bij een verzekeraar en een duur van 30 bij een bank.

Duur in jaren Verzekeraar Bank
5 101.976 104.347
10 52.296 55.159
15 35.868 39.378
20 28.224 31.997
25 24.086 28.024
levenslang/30 20.386 25.480

 

Frappant is dat de uitkeringen bij de bank over de gehele linie beter zijn. De kans dat de lijfrente-uitkering bij overlijden van de verzekerden voor de einddatum komt te vervallen vertaalt zich dus niet in een hogere uitkering. Wanneer je de bank-uitkering met een duur van 20 jaar (ongeveer de levensverwachting) ter grootte van  € 31.997 vergelijkt met een levenslange uitkering bij een verzekeraar ter grootte van € 20.386, zou je kunnen stellen dat banksparen een 50% hogere uitkering oplevert.

Pensioenbanksparen
In de komende februari editie van het tijdschrift Pensioen Magazine houd ik een pleidooi voor de introductie van pensioenbanksparen. Dit zou betekenen dat men in plaats van een levenslang pensioen een tijdelijk pensioen zou kunnen aankopen. En daar zal weerstand tegen zijn. Maar waarom zou een lijfrente niet, en een pensioen wel levenslang moeten zijn?

Inmiddels is het aangekondigde artikel voor PensioenMagazine gepubliceerd. U kunt het hier lezen: Werknemer de pineut door verbod op pensioenbanksparen

David Bakker