Uitfasering pensioen in eigen beheer: Overdracht ‘onbepaald deel verzekerd pensioen’

Overdracht DGA-pensioenpolis naar eigen beheer: ONBEPAALD deel verzekerd 16 februari 2017 De DGA die zijn pensioenpolis naar eigen beheer wil halen c.q. wil omzetten in een dekkingspolis dient daartoe – als de uitfaseringswet op 1 april a.s. in werking treedt – vóór 1 juli 2017 een verzoek in te dienen bij de verzekeraar. De feitelijke overdracht […]

Read More »

Uitfasering pensioen in eigen beheer: Overdracht ‘bepaald deel verzekerd pensioen’

Overdracht DGA-pensioenpolis naar eigen beheer: BEPAALD deel verzekerd 16 februari 2017 De DGA die zijn pensioenpolis naar eigen beheer wil halen c.q. wil omzetten in een dekkingspolis dient daartoe – als de uitfaseringswet op 1 april a.s. in werking treedt – vóór 1 juli 2017 een verzoek in te dienen bij de verzekeraar. De feitelijke overdracht mag […]

Read More »

Tweede Kamer neemt Novelle Uitfasering pensioen in eigen beheer aan

Tweede Kamer neemt Novelle Uitfasering pensioen in eigen beheer aan 10 februari 2017 Hoewel het onverwachte uitstel van invoering van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ berustte op een misverstand heeft Wiebes toch een novelle ingediend die voorziet in een aanpassing van het wetsvoorstel. Deze novelle is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Dit […]

Read More »

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer treedt 1 april in werking. Deo Volente!

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer treedt 1 april in werking. Deo Volente! 24 januari 2017 Op 20 december jongstleden werd de stemming in de Eerste Kamer over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer onverwachts uitgesteld in verband met een vermeende ‘miljardenstrop’ (zie blog). Bij afkoop of omzetting in een ODV zou in de […]

Read More »

Kom naar het DGA Pensioen Seminar en verrijk uzelf!

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het DGA Pensioen Seminar 2017 (13-3 Vianen, 14-3 Eindhoven, 22-3 Apeldoorn, 23-3 Rotterdam). In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

Read More »

Onverwacht uitstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Onverwacht uitstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer 24 december 2016 Op 20 december jl. zou de Eerste Kamer stemmen over de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’, een hamerstuk zo was de verwachting. Echter, vlak voor de stemming stuurde staatssecretaris Wiebes een ijlbrief naar de Eerste Kamer met het verzoek de […]

Read More »

Deadline uitfasering PEB is 1 april 2017

Deadline uitfasering PEB verschoven naar 1 april 2017 13 december 2016 Op 1 januari 2017 treedt de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ in werking. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat vanaf dat moment pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk zou zijn. En ook DGA-pensioenpolissen zouden vanaf dat moment niet […]

Read More »

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen 25 oktober 2016 Op 20 september jl. is het wetsvoorstel ingediend dat voorziet in afschaffing van het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017: ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’. In de vorige week verschenen editie van ‘Het Register’, het […]

Read More »

Afkoopsom DGA-pensioen omzetten in TBS vordering. Een probleem?

Afkoopsom DGA-pensioen omzetten in TBS vordering. Een probleem? 15 september 2016 Als de plannen doorgaan, en daar gaan we vanuit, kan vanaf 2017 het in eigen beheer opgebouwde pensioen worden afgekocht. De BV zal niet altijd over de middelen beschikken om de afkoopsom te kunnen voldoen. Toch kan er de wens zijn om af te […]

Read More »

Heithuis kort door de bocht met de kinderconstructie

Heithuis kort door de bocht met de kinderconstructie 24 augustus 2016 “Door nog vóór 1 januari aanstaande het pensioen tegen de hoge commerciële waarde over te dragen aan een nieuwe bv met een bijbehorend bedrag aan beleggingen en de aandelen van deze bv op naam van de kinderen te zetten, komt de vrijval van de […]

Read More »