Probleem bij overlijden: het onbewuste derdenbeding in de ODV-overeenkomst

Probleem bij overlijden: het onbewuste derdenbeding in de ODV-overeenkomst 4 februari 2019 (update: 8 april 2019) In veel ODV-overeenkomsten staat de bepaling – conform de fiscale eis (zie art. 38p Wet op de Loonbelasting 1964) – dat de ODV bij overlijden naar de erfgenamen/natuurlijke personen gaat. Daarbij werd er min of meer vanuit gegaan dat […]

Read More »

Erfbelasting bij vrijval pensioen- en stamrechtverplichtingen

Erfbelasting bij vrijval pensioen- en stamrechtverplichtingen 4 februari 2019 Art. 13a Successiewet 1956 is een ingewikkelde en enigszins onderbelichte bepaling die al sinds 1995 (vernieuwd per 1 maart 2003) in de wet staat. Reden om er eens een keer bij stil te staan. De bepaling beoogt elke waardestijging van de aandelen, ten gevolge van iemands […]

Read More »

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans bevat ook pensioenbepalingen

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans bevat ook pensioenbepalingen 2 februari 2019 Op 8 november 2018 is het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ingediend. Het eerdere initiatief-wetsvoorstel met een vergelijkbare strekking is ingetrokken. Doel van het nieuwe wetsvoorstel, zoals in de Memorie van Toelichting staat vermeld, is: “…  om de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat […]

Read More »

Plan: conversie wordt hoofdregel pensioenverdeling bij echtscheiding

Plan: conversie wordt hoofdregel pensioenverdeling bij echtscheiding 14 januari 2019 (12 juni 2019) Minister Koolmees van SZW en minister Dekker voor Rechtsbescherming hebben op 10 december jl. het conceptwetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd en ter publieke consultatie vrijgegeven. Tot 24 januari 2019 kon men reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel. Inmiddels heeft de […]

Read More »

Geactualiseerd: het Verzamelbesluit Pensioenen en het Staffelbesluit

Geactualiseerd: het Verzamelbesluit Pensioenen en het Staffelbesluit 14 januari 2019 Het Verzamelbesluit Pensioenen van 24 november 2017 is geactualiseerd bij Besluit van 11 december 2018 (nr. 2018-28514) en van kracht vanaf 29 december 2018. Onder de naam “Staffelbesluit pensioenen” is het staffelbesluit van 23 november 2017 geactualiseerd bij Besluit van 10 december 2018 (nr. 2018-28515) […]

Read More »

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist 14 januari 2019 Bij afkoop of omzetting in een ODV van het pensioen in eigen beheer (nog mogelijk tot en met 2019) dient er binnen één maand na deze datum informatie bij de […]

Read More »

Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie?

Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie? 12 december 2018 Een aantal jaren geleden is het provisieverbod ingevoerd voor pensioencontracten. Provisie was de beloning die verzekeraars aan pensioenadviseurs/assurantietussenpersonen gaven voor het sluiten en beheer van pensioencontracten. De kosten daarvan zaten verborgen in de pensioenpremies die werkgevers afdroegen aan de […]

Read More »

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven 4 december 2018 Hoewel de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting is vervallen krijg ik nog steeds veel vragen over goudenhanddrukstamrechten. Dergelijke stamrechten – waarvoor overgangsrecht geldt (zie art. 39f Wet LB) – kan je immers nog steeds tegenkomen in BV’s en mag je zonder sancties geheel of gedeeltelijk afkopen. […]

Read More »

Vrijwillige deelname accountants- en belastingadvieskantoren aan pensioenregeling Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) kan interessant zijn

Vrijwillige deelname accountants- en belastingadvieskantoren aan pensioenregeling Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) kan interessant zijn 27 november 2018 Tot voor kort was het voor accountants- en belastingadvieskantoren mogelijk om zich vrijwillig aan te sluiten bij het Pensioenfonds voor de Accountancy en Administratieve en Fiscale Dienstverlening. Omdat het financieel slecht ging met dit fonds en de aanspraken […]

Read More »