Geactualiseerd: het Verzamelbesluit Pensioenen en het Staffelbesluit

Geactualiseerd: het Verzamelbesluit Pensioenen en het Staffelbesluit 14 januari 2019 Het Verzamelbesluit Pensioenen van 24 november 2017 is geactualiseerd bij Besluit van 11 december 2018 (nr. 2018-28514) en van kracht vanaf 29 december 2018. Onder de naam “Staffelbesluit pensioenen” is het staffelbesluit van 23 november 2017 geactualiseerd bij Besluit van 10 december 2018 (nr. 2018-28515) […]

Read More »

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist 14 januari 2019 Bij afkoop of omzetting in een ODV van het pensioen in eigen beheer (nog mogelijk tot en met 2019) dient er binnen één maand na deze datum informatie bij de […]

Read More »

Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie?

Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie? 12 december 2018 Een aantal jaren geleden is het provisieverbod ingevoerd voor pensioencontracten. Provisie was de beloning die verzekeraars aan pensioenadviseurs/assurantietussenpersonen gaven voor het sluiten en beheer van pensioencontracten. De kosten daarvan zaten verborgen in de pensioenpremies die werkgevers afdroegen aan de […]

Read More »

Vrijwillige deelname accountants- en belastingadvieskantoren aan pensioenregeling Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) kan interessant zijn

Vrijwillige deelname accountants- en belastingadvieskantoren aan pensioenregeling Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) kan interessant zijn 27 november 2018 Tot voor kort was het voor accountants- en belastingadvieskantoren mogelijk om zich vrijwillig aan te sluiten bij het Pensioenfonds voor de Accountancy en Administratieve en Fiscale Dienstverlening. Omdat het financieel slecht ging met dit fonds en de aanspraken […]

Read More »

Goedkeuring: Ingegane ODV of ODV die moet ingaan mag worden omgezet in een lijfrente

Goedkeuring: Ingegane ODV of ODV die moet ingaan mag worden omgezet in een lijfrente 17 mei 2018 Een eenmaal ingegane ODV(-uitkering) kan in beginsel niet meer worden omgezet in een lijfrente. Maar het besluit van 24 november 2017 keurt goed dat een ingegane ODV onder voorwaarden mag worden omgezet in een lijfrente. Dit kan bijvoorbeeld soelaas bieden […]

Read More »

Uitkeringsduur ODV: puntjes op de i

Uitkeringsduur ODV: puntjes op de i 14 mei 2018 De uitkeringsduur van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) dient in maanden nauwkeurig te worden vastgesteld. Dit leidt ik af uit V&A 17-029 d.d. 10-11-2017 van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP).

Read More »

Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018 op 26 september a.s. te Vianen. In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. Met name de ODV zullen we nog eens helemaal doornemen.  Voorts besteden we aandacht aan […]

Read More »

Wat is de juiste fiscale waarde bij uitfasering pensioen in eigen beheer?

Wat is de juiste fiscale waarde bij uitfasering pensioen in eigen beheer? 6 maart 2018 Bij afkoop of omzetting in een ODV van pensioen in eigen beheer vormt de fiscale (balans)waarde de afkoopwaarde of aanvangswaarde van de ODV. Als afkoop of omzetting niet op de balansdatum plaatsvindt dient de fiscale waarde tegen dezelfde grondslagen te […]

Read More »

DGA Pensioen Seminar najaar 2017

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het DGA Pensioen Seminar najaar 2017 op 13 september a.s. te Vianen. In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: 1.Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen […]

Read More »