Wat is de juiste fiscale waarde bij uitfasering pensioen in eigen beheer?

Wat is de juiste fiscale waarde bij uitfasering pensioen in eigen beheer?
6 maart 2018
Bij afkoop of omzetting in een ODV van pensioen in eigen beheer vormt de fiscale (balans)waarde de afkoopwaarde of aanvangswaarde van de ODV. Als afkoop of omzetting niet op de balansdatum plaatsvindt dient de fiscale waarde tegen dezelfde grondslagen te worden berekend als de fiscale pensioenverplichting op de balans. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft deze grondslagen in V&A 17-014 d.d. 1 april 2017 nog eens nader uiteengezet. Daarnaast heeft het CAP nog een aantal V&A’s gepubliceerd over vaststelling van de fiscale waarde in specifieke situaties: [Lees meer…]