Waardeoverdracht DGA-pensioenpolis naar de eigen BV. Praktische aandachtspunten

Waardeoverdracht DGA-pensioenpolis naar de eigen BV. Praktische aandachtspunten 18 juni 2017 In mijn column van 14 juni jl. op taxlive.nl raad ik iedere DGA met een pensioenpolis met klem aan om vóór 1 juli bij de verzekeraar een verzoek tot waardeoverdracht naar de BV in te dienen. In deze blog breng ik nog een aantal […]

Read More »

Uitkeringsduur en oprenting ODV. Fiscus schept helderheid!

Uitkeringsduur en oprenting ODV. Fiscus schept helderheid! 13 juni 2017 (Update 14 februari 2018: door V&A 17-027 d.d. 29-9-2017 inzake oprenting ODV en V&A 17-029 d.d. 10-11-2017 inzake uitkeringsduur ODV is onduidelijk of de door de Belastingdienst gegeven antwoorden die in deze blog worden besproken nog geldig zijn.)  In antwoorden op door mij gestelde vragen […]

Read More »

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden 12 april 2017 Op 27 maart jl. is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in het Staatsblad gepubliceerd (incl. de novelle) waardoor de wet op 1 april in werking kon treden. Ook zijn het Uitvoeringsbesluit loonbelasting (zie bijv. het nieuwe art. 12c inzake de informatieplicht) […]

Read More »

De PExit-modellen: Modelovereenkomsten Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

De PExit-modellen: Modelovereenkomsten Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer 7 maart 2017 (update 3 april 2017) Op 1 april jongstleden is de Wet ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer’ (incl. Novelle) door de Eerste Kamer aangenomen. Daarom hebben wij een aantal modelovereenkomsten ontwikkeld (zie hieronder): de PExit-modellen. Voor een bedrag van € 150 ex BTW kunt u over de […]

Read More »
Uitfasering pensioen in eigen beheer: Compensatie partner? Schenking?

Uitfasering pensioen in eigen beheer: Compensatie partner? Schenking?

Uitfasering pensioen in eigen beheer: Compensatie partner? Schenking? 2 maart 2017 Met ingang van 1 april 2017 wordt de fiscale mogelijkheid van pensioenopbouw in eigen beheer afgeschaft (zie voor meer info mijn artikel in EB Tijdschrift voor scheidingsrecht). Het overgangsrecht biedt de DGA tot 2020 de gelegenheid om het in eigen beheer opgebouwde pensioen in zijn geheel – […]

Read More »

Uitfasering pensioen in eigen beheer: Overdracht ‘onbepaald deel verzekerd pensioen’

Overdracht DGA-pensioenpolis naar eigen beheer: ONBEPAALD deel verzekerd 16 februari 2017 De DGA die zijn pensioenpolis naar eigen beheer wil halen c.q. wil omzetten in een dekkingspolis dient daartoe – als de uitfaseringswet op 1 april a.s. in werking treedt – vóór 1 juli 2017 een verzoek in te dienen bij de verzekeraar. De feitelijke overdracht […]

Read More »

Uitfasering pensioen in eigen beheer: Overdracht ‘bepaald deel verzekerd pensioen’

Overdracht DGA-pensioenpolis naar eigen beheer: BEPAALD deel verzekerd 16 februari 2017 De DGA die zijn pensioenpolis naar eigen beheer wil halen c.q. wil omzetten in een dekkingspolis dient daartoe – als de uitfaseringswet op 1 april a.s. in werking treedt – vóór 1 juli 2017 een verzoek in te dienen bij de verzekeraar. De feitelijke overdracht mag […]

Read More »

Tweede Kamer neemt Novelle Uitfasering pensioen in eigen beheer aan

Tweede Kamer neemt Novelle Uitfasering pensioen in eigen beheer aan 10 februari 2017 Hoewel het onverwachte uitstel van invoering van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ berustte op een misverstand heeft Wiebes toch een novelle ingediend die voorziet in een aanpassing van het wetsvoorstel. Deze novelle is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Dit […]

Read More »

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer treedt 1 april in werking. Deo Volente!

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer treedt 1 april in werking. Deo Volente! 24 januari 2017 Op 20 december jongstleden werd de stemming in de Eerste Kamer over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer onverwachts uitgesteld in verband met een vermeende ‘miljardenstrop’ (zie blog). Bij afkoop of omzetting in een ODV zou in de […]

Read More »

Kom naar het DGA Pensioen Seminar en verrijk uzelf!

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het DGA Pensioen Seminar 2017 (13-3 Vianen, 14-3 Eindhoven, 22-3 Apeldoorn, 23-3 Rotterdam). In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

Read More »