Uitfasering pensioen in eigen beheer en echtscheiding

Uitfasering pensioen in eigen beheer en echtscheiding 31 mei 2018 Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft op 24 mei jl. een interessant V&A gepubliceerd over de verdeling van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) bij echtscheiding. Eerder dit jaar werden al twee V&A’s inzake echtscheiding gepubliceerd.

Read More »

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving 22 mei 2018 Bij overlijden dient de ODV naar de erfgenamen te gaan. Dit is een fiscale eis (zie art. 38p Wet op de loonbelasting 1964) die bij de parlementaire behandeling van het voorstel tot de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer nooit nader is toegelicht. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) […]

Read More »

Goedkeuring: Ingegane ODV of ODV die moet ingaan mag worden omgezet in een lijfrente

Goedkeuring: Ingegane ODV of ODV die moet ingaan mag worden omgezet in een lijfrente 17 mei 2018 Een eenmaal ingegane ODV(-uitkering) kan in beginsel niet meer worden omgezet in een lijfrente. Maar het besluit van 24 november 2017 keurt goed dat een ingegane ODV onder voorwaarden mag worden omgezet in een lijfrente. Dit kan bijvoorbeeld soelaas bieden […]

Read More »

Uitkeringsduur ODV: puntjes op de i

Uitkeringsduur ODV: puntjes op de i 14 mei 2018 De uitkeringsduur van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) dient in maanden nauwkeurig te worden vastgesteld. Dit leidt ik af uit V&A 17-029 d.d. 10-11-2017 van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP).

Read More »

Afwikkeling ODV bij onderdekking

Afwikkeling ODV bij onderdekking 5 maart 2018 (update 28 mei 2018) Over het prijsgeven van pensioen in eigen beheer heeft de fiscus altijd moeilijk gedaan waarbij het draaide om de vraag of de pensioenrechten al dan niet voor verwezenlijking vatbaar waren (zie art. 19b lid onderdeel c Wet LB 1964 tekst 31-12-2106). Voor zover pensioenen […]

Read More »

Oprenting ODV. Welk bedrag op de eindbalans 2017?

Oprenting ODV. Welk bedrag op de eindbalans 2017? 14 februari 2018 Wanneer een DGA zijn pensioen in eigen beheer in 2017 heeft omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) zal de ODV op eindbalans 2017 moeten gewaardeerd. Dat lijkt eenvoudigweg een kwestie van oprenting. Maar het is iets ingewikkelder. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) […]

Read More »

ODV en overlijden. Fiscus gaat als een olifant door het erfrecht

ODV en overlijden. Fiscus gaat als een olifant door het erfrecht 14 februari 2018  (Update 22 mei 2018 n.a.v. geactualiseerde Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018). Zie blog van 22 mei 2018). Bij overlijden dient de ODV naar de erfgenamen te gaan. Dit is een fiscale eis (zie art. 38p Wet op de […]

Read More »