BV met ODV liquideren. Wat moet er met ODV gebeuren?

BV met ODV liquideren. Wat moet er met ODV gebeuren?
5 maart 2018 (update 5 juni 2018: Deze blog is niet meer actueel door nieuwe standpunten zie deze blog.)
Wanneer het pensioen in eigen beheer na de AOW-leeftijd plus 2 maanden wordt omgezet in een ODV moet die ODV volgens de letter van de wet direct ingaan en kan de ODV niet meer worden omgezet in een lijfrente bij een bank of verzekeraar. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst staat dit toch toe in de situatie dat de uiterste ingangsdatum van een lijfrente – AOW-datum + 5 jaar – nog niet is bereikt (zie V&A 17-008 d.d. 1 april 2017 ). Het CAP verwoordt het als volgt:

Indien de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak van een dga meer dan twee maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd wordt omgezet in een ODV, moeten de uitkeringen van de ODV op grond van artikel 38p, tweede lid, onderdeel a, ten derde, Wet LB direct ingaan. Aanwending van de ODV ter verkrijging van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht zou dan dus niet meer mogelijk zijn. Echter in deze specifieke situatie mag de ODV direct bij het omzetten van de pensioenaanspraak in de ODV nog worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Hierbij moet dan wel worden voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 3.125 en 3.126a Wet IB 2001. Een dergelijke aanwending van de ODV direct bij het omzetten van de pensioenaanspraak kan dus uiterlijk plaatsvinden in het jaar waarin de dga de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de voor die dga geldende AOW-leeftijd. Wordt van bovenstaande mogelijkheid geen gebruik gemaakt, dan is het fiscaal na het ingaan van de ODV-uitkeringen niet meer toegestaan om de ODV nog aan te wenden voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.”

Ingegane ODV-uitkeringen: geen omzetting mogelijk
Als de ODV-uitkeringen al zijn ingegaan is het niet meer mogelijk om de ODV nog aan te wenden voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Dit betekent dat de BV de ODV tot einddatum moet blijven uitkeren. Als vóór die einddatum de wens aanwezig is om de BV te liquideren is dat alleen mogelijk als een ander eigenbeheerlichaam (BV, NV of stichting) de ODV-verplichting overneemt. Gebeurt dit niet en wordt de ODV afgekocht of prijsgegeven dan wordt de ODV belast waarbij de heffing wordt vermeerderd met 20% revisierente.

Ik hoop dat er in de toekomst nog een tegemoetkoming komt die het mogelijk maakt om de ODV om te zetten in een lijfrente. Nog beter zou het zijn als een bank een toegestane uitvoerder van een ODV zou worden.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.