Oprenting ODV. Welk bedrag op de eindbalans 2017?

Oprenting ODV. Welk bedrag op de eindbalans 2017? 14 februari 2018 Wanneer een DGA zijn pensioen in eigen beheer in 2017 heeft omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) zal de ODV op eindbalans 2017 moeten gewaardeerd. Dat lijkt eenvoudigweg een kwestie van oprenting. Maar het is iets ingewikkelder. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) […]

Read More »

ODV en overlijden. Fiscus gaat als een olifant door het erfrecht

ODV en overlijden. Fiscus gaat als een olifant door het erfrecht 14 februari 2018  (Update 22 mei 2018 n.a.v. geactualiseerde Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018). Zie blog van 22 mei 2018). Bij overlijden dient de ODV naar de erfgenamen te gaan. Dit is een fiscale eis (zie art. 38p Wet op de […]

Read More »