AFM-vergunning nodig voor advies inzake afschaffing pensioen in eigen beheer?

AFM-vergunning nodig voor advies inzake afschaffing pensioen in eigen beheer?
10 augustus 2016
Op Prinsjesdag – 20 september a.s. – wordt het wetsvoorstel afschaffing pensioen eigen beheer wereldkundig gemaakt. Sommige belastingadviseurs en accountants vrezen dat zij op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig hebben. Een antwoord van het ondernemersloket van de AFM lijkt deze vrees te bevestigen maar kan bij nader inzien worden afgedaan als lariekoek.

Een citaat uit dit antwoord:

“Door de afschaffing van pensioenportefeuille in eigen beheer zullen veel wijzigingen ontstaan. Waar de vergunningplicht begint en waar men kan vallen onder de vrijstellingsregeling zet ik hieronder uiteen. Om in aanmerking te komen voor de vrijstellingsregeling, moet er sprake zijn van een éénmalige activiteit, dit houdt bijvoorbeeld in: eenmalig adviseren en begeleiden in de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer. Zodra een kantoor meerdere portefeuilles heeft, wordt dit gezien als (dagelijkse) activiteiten van de onderneming en valt dit niet langer onder de vrijstellingsregeling.”

De AFM gaat in haar antwoord gelijk in op de vrijstellingsregeling en gaat er daarmee impliciet vanuit dat voor het adviseren over pensioen in eigen beheer een vergunning nodig is. Dit is onjuist omdat het adviseren over pensioen in eigen beheer niet voldoet aan de definitie van “adviseren” in art. 1:1 WFT:

“a. het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten, met uitzondering van premiepensioenvorderingen, verzekeringen en financiële instrumenten, aan een bepaalde consument; of

b. het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke overeenkomsten waarbij een premiepensioenvordering ontstaat, van een of meer specifieke verzekeringen of van een of meer specifieke financiële instrumenten aan een bepaalde cliënt;”

In het geval van pensioen in eigen beheer is geen sprake van het aanbevelen van een financieel instrument, financieel product, verzekering of premiepensioenvordering (zie voor de definities van deze begrippen art. 1:1 WFT). Ook de Leidraad pensioenadvisering van de AFM is duidelijk. Kortom, er is geen enkel probleem en belastingadviseurs en accountants kunnen zonder AFM-vergunning adviseren over (de afwikkeling van het) pensioen in eigen beheer.

Het AFM-ondernemersloket slaat de plank dus mis en ik heb van vakcollega’s begrepen dat dit vaker het geval is. Sommige collega’s zijn daarom maar gestopt met het voorleggen van vragen aan dit loket.

Adviseren over DGA-pensioenpolissen
Het is natuurlijk wel oppassen geblazen als de DGA met pensioen in eigen beheer daarnaast nog een pensioenpolis heeft. Dan kan er natuurlijk wel een vergunning nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer je adviseert de polis aan te passen of om te zetten in een dekkingspolis. Echter, het adviseren om de polis te beëindigen en naar eigen beheer te halen valt strikt genomen niet onder de WFT-definitie van “adviseren”. Overigens lijkt de AFM zich op het standpunt te stellen dat een dergelijk advies toch onder de werkingssfeer van de WFT valt.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

David Bakker

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required