DGA-pensioen in de jaarrekening

Praktische SRA-uitwerking van RJ-uiting 2014-4 verdient navolging. Pech voor actuariële alchemisten!
17 februari 2015 (update 26 februari 2015)
Met RJ-uiting 2014-4 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving een aanwijzing gegeven voor de commerciële actuariële waardering van het DGA-pensioen in de jaarrekening (zie eerdere notitie). De waardering van het eigenbeheerpensioen dient te geschieden volgens het principe van ‘beste schatting’. En daarmee houdt de raad zichzelf en ons voor de gek. Want een ‘beste schatting’ bestaat niet. [Lees meer…]