BlogOverzicht

Klik hier voor een compact overzicht van alle verschenen pensioenblogs.

Verplichte afrekening saldolijfrente eigen beheer 31-12-2020 niet afwachten. Prijsgeven in 2019 kan fiscaal voordelig zijn

3 december 2019Over het in een saldolijfrente (in eigen beheer) aanwezige rendement wordt eind 2020 verplicht afgerekend. Op verzoek geldt een bijzonder tarief van 45%. Het is echter niet verstandig om die verplichte afrekening af te wachten. In sommige gevallen kan het zelfs verstandig zijn om de saldolijfrente deels af te kopen en voor het overige deel prijs te geven. Dit prijsgeven zou gedeeltelijk al in 2019 kunnen plaatsvinden. Zo wordt voorkomen dat in 2020 een deel van de winst, veroorzaakt door de vrijval die het prijsgeven te weeg brengt, in de tweede VPB-tarief schijf terecht komt (25%). [Lees meer…]

Bijzondere gemeenschap is geen huwelijksgemeenschap volgens MinFin. In hoeverre is een fiscaal geruisloze splitsing bij scheiding nog mogelijk?

5 november 2019

Het is mogelijk om in het kader van een echtscheiding een deel van het beleggingsvermogen van een BV fiscaal geruisloos (d.w.z. zonder AB-heffing) af te splitsen in een nieuwe BV op naam van de ex van de DGA. Dit wordt goedgekeurd in het Besluit van 9 maart 2018. De goedkeuring ziet op de ondernemende DGA met een echtscheidingsvoornemen die aandelen houdt in een vennootschap waarin een (materiële) onderneming wordt gedreven en die tevens beschikt over (substantieel) beleggingsvermogen. De goedkeuring geldt indien de aandelen zich bevinden in een huwelijksgemeenschap. Volgens het ministerie van financiën geldt bovengenoemde goedkeuring niet vanaf het moment dat sprake is van een bijzondere gemeenschap in de zin van art. 3:189 BW. [Lees meer…]

Promotie ‘Verwijzingsinstructies in belastingzaken’ mr. L.J.A. Pieterse. Voer voor de fiscale fijnproever!

2 september 2019

Op 2 juli jl. promoveerde mijn goede vriend Rens Pieterse cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp verwijzingsinstructies in belastingzaken. De belastingkamer van de Hoge Raad neemt geregeld een verwijzingsinstructie op in zijn uitspraak als hij een zaak voor nader onderzoek verwijst naar de feitenrechter. Een dergelijke instructie kan eraan bijdragen dat een verwijzingsopdracht, die van nature besloten ligt in een verwijzingsopdracht, efficiënt en binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd. Het bijzondere aan deze promotie is dat het proefschrift bestaat uit drie afzonderlijke studies. In een handig, apart boekje vat Pieterse de studies samen en maakt hij de onderlinge samenhang inzichtelijk. [Lees meer…]