Wiebes doet wat ambtenaren willen: Geen Eigen Beheer

Wiebes doet wat ambtenaren willen: Geen Pensioen Eigen Beheer
20 december 2015
Een weigerpoliticus kan staatssecretaris Wiebes niet worden genoemd. Hij voert nauwgezet en plichtsgetrouw de opdrachten van zijn ambtenaren uit en koerst nu recht op het doel af: het einde maken van pensioenopbouw in eigen beheer in welke vorm dan ook. De felicitaties gaan in de eerste plaats dan ook uit naar topambtenaar Ben Schuurman, voorzitter van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de belastingdienst, die zijn jarenlange – naar eigen zeggen – kruistocht tegen eigen beheer, nu eindelijk met succes ziet bekroond. Ook DGA-specialist en secretaris van het CAP Hans Buijze, die de brieven van Wiebes (en Weekers) voorbereidde, verdient een vermelding. Zijn demagogisch trapezewerk dwingt respect af. Nu is het nog een kwestie van de zaak even door het parlement schieten.

De brief van 17 december 2015
Het plan van Wiebes ziet er als volgt uit:
– vanaf 1 januari 2017 is opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk;
– bestaande rechten blijven gehandhaafd maar mogen in 2017 eenmalig in zijn geheel worden afgekocht waarbij 80% van de fiscale waarde in de loonheffing wordt betrokken;
– er komt geen alternatieve vorm van oudedagsvoorziening in eigen beheer zoals het oudedagssparen in eigen beheer waar Wiebes eerder nog een voorkeur voor had (zie eerdere blog);
– vóór 19 februari 2016 wordt er een definitief besluit genomen. Wiebes neemt zelf – heel tactisch – geen besluit maar laat aan de Tweede Kamer de keuze tussen zijn voorkeursplan (plan Wiebes zoals hierboven omschreven) of het toch handhaven van een vorm van pensioen in eigen beheer;
– vervolgens wordt er vóór 1 juli 2016 een concept wetsvoorstel ter internetconsultatie voorgelegd zodat er uiteindelijk voldoende tijd is om de nieuwe wetgeving met ingang van 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Ten slotte
De afschaffing van het pensioen in eigen beheer begint steeds vaster vorm te krijgen. Wees voorbereid!

David Bakker

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required